Elinvoimahyvinkää – vuoden 2023 taloudesta

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinkääläisten näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että näistä palveluista vastaa vuodenvaihteesta alkaen Keski-Uudenmaan hyvinvointialue.

Kaupungin menoista siirtyy noin kaksi kolmasosaa valtiosektorille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että siirtyviin toimintoihin liittyvät sopimukset ja hankinnat siirtyvät, kaupungilla ei ole enää laillista oikeutta tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita.

Siirtyviä menoja vastaava osuus tuloista siirtyy myös hyvinvointialueille.

Kuntiin jää myös tehtäviä, mainittakoon tässä kaavoitus, maankäyttö, rakennusvalvonta, työllisyydenhoidon tehtäviä, opetuksen ja kasvatuksen palvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä teiden, alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito. Hyvinkääkin on jatkossa elinvoiman edistäjä ja ylläpitäjä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin tuottaja – aktiivinen elämyskaupunki.

Vuoden vaihteessa siis tapahtuu historiallisen suuri muutos paikallishallinnon ja -talouden näkökulmasta. Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2022 vuoden 2023 veroista ja talousarviosta.

Tuloveroprosentti laskee 20,25 %:sta 7,61 %:iin, kun 12,64 %:a siirtyy hyvinvointialueiden rahoittamiseen. Kuntalaisen maksama veroprosentti siis pysyy ennallaan, vaikka kaupungille tilittyvä vero pienenee reilulla kolmanneksella.

Kiinteistöveroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2022.

Päätetyillä veroprosenteilla ja menoilla kaupungin talous on tasapainossa. Vuosi 2023 on noin 19 milj. euroa ylijäämäinen erityisesti siksi, että kaupunki saa vielä ”suuren kunnan veropohjan” mukaisia jäännösveroja vuonna 2023. Rahoitus putoaa uudelle pysyvälle tasolleen 2025 ja tällöin myös ylijäämä normalisoituu.

Tulojaan uusi elinvoimahyvinkää tarvitsee ja käyttää jatkuvan palvelutuotannon lisäksi myös investointeihin. Seuraavien viiden vuoden aikana kaupunki investoi noin 200 miljoonalla eurolla: näin kaupunki mahdollistaa sen, että kaupungin kasvu ja kehitys voi jatkua. Näin kaupunki kehittää myös kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä.

Hyvinkää on vakaata maata tuulisessa maailmassa.

Talousjohtaja Markus Peevo

Markus Peevo
talousjohtaja

>> Aiemmat kolumnit

Päivitetty 16.11.2022