Opisto ennen ja nyt

Opiston alkuajat

Hyvinkään Kansalaisopiston avajaisia vietettiin Aseman koulun juhlasalissa tammikuun 24. päivänä vuonna 1927. Opiston väliaikainen johtaja Meriluoto esitteli uuden opiston ohjelmaa ja tiedotti juhlatilaisuuden jälkeisestä ilmoittautumismahdollisuudesta. Opinnoista kiinnostuneiden määrä yllätti Meriluodon: peräti 174 naista ja 96 miestä, yhteensä 270 paikkakuntalaista pani nimensä paperiin. Kansalaisopiston kursseille pyrkiviltä edellytettiin kansakoulututkintoa ja 16 vuoden ikää, joskaan ikävaatimus ei ollut ehdoton. Lukukausimaksuksi määrättiin kymmenen markkaa, mutta johtajalla oli oikeus myöntää helpotusta varattomille ja sisaruksille.

kruununnimismiehen päätös iltamien järjestämisestä

Kansalaisopiston oppilaskunta, silloinen toverikunta, perustettiin heti vuonna 1927 ja sen toiminta olikin aktiivista alusta alkaen.

Syyslukukaudella 1927 Hyvinkään kansalaisopistossa oli yhteensä 217 opiskelijaa, 65 miestä ja 152 naista. Lukukauden aikana oli kymmenen opettajaa ja yksitoista opetus- ja harjoitusainetta sekä kuusitoista opintopiiriä, jotka työskentelivät kaksikymmentä tuntia viikossa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana kansalaisopiston kurssitarjontaan kuului muun muassa kirjanpitoa, laskentoa, englannin kieltä, suomen kieltä, kirjallisuutta ja kaunolukua, laulua ja pikakirjoitusta.

sanomalehti-ilmoitus, jossa listattu opiston kurssit

Jo kevätkaudella oli aloitettu yleisluentojen pitäminen maksutta sekä opistolaisille että muille halukkaille. Paikkakunnan oppineet ja alojensa taitajat sekä vierailevat luennoitsijat pitivät esitelmiä esimerkiksi kirjallisuudesta, terveydestä ja ulkomaisista kulttuureista. Yleisluennoista luovuttiin kokonaan vuosiksi 1985–1993, mutta sen jälkeen ne ovat yhä enenevässä määrin olleet keskeinen osa Hyvinkään Opiston tarjontaa.

 

Opisto tänä päivänä

Hyvinkään Opistossa järjestetään vuosittain yli 500 kurssia eri ainealueilta. Tärkein markkinointiväline on yhä kotitalouksiin jaettava paperinen opinto-ohjelma, mutta yhä useampi kurssilainen löytää kurssinsa opiston sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ja ilmoittautuu itse netissä. Näin kauas ovat jääneet päivät, kun ilmoittautumispäivänä opiston pihalla kiemurteli pitkä jono sinnikkäitä ilmoittautujia. Tosin jono jatkuisikin aika pitkälle, sillä opistossa on vuosittain noin 4700 kurssilaista. Samalla opettajien määrä on kasvanut alkuajoista merkittävästi. Opiston vakinaisten kuuden työntekijän rinnalla työskentelee vuosittain noin 130 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

Kipinän julkisivu

Lähes vuosittain muutamat opiskelijat muistelevat aikaa, jolloin Hyvinkään Opistossa pystyi opiskelemaan hyvin edukkaalla lukukausimaksulla niin paljon kuin vain viikkoon kursseja mahtui. Opiston nykyinen rahoitusmalli painottaa kuitenkin yhä enemmän kurssimaksuja. Valtion rahoitus kattaa noin 50 prosenttia opiston vuosibudjetista ja kaupunki opetuksen järjestäjänä osallistuu 20 prosentilla. Näin opiskelijoiden kurssimaksut kattavat noin 30 prosenttia opiston vuosibudjetista. Tästä huolimatta opiston kurssimaksut ovat pysyneet hyvin maltillisina verrattuna esim. yksityisiin palvelun tarjoajiin.

Alkuaikoihin verrattuna vain yksi asia on pitänyt sinnikkäästi pintansa. Yhä vieläkin kurssilaisten sukupuolijakauma on vahvasti naispainotteinen. Kalenterivuonna 2023 netto-opiskelijoista 837 oli miehiä, 3104 naisia. Haastammekin miehet osallistumaan opiston kursseille, jotta tilanne muuttuu!

Päivitetty 29.5.2024