Hyvinkään Ympäristöfoorumi

Hyvinkään ympäristöfoorumin toiminta käynnistyi maaliskuun lopulla 2018, kun Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta ja kehittämisjaosto hyväksyivät Hyvinkään Ympäristöfoorumin perustamissuunnitelman ja toimintasuunnitelman samalle vuodelle.

Ympäristöfoorumin tarkoitus

Ympäristöfoorumin tavoitteena on

  • hyvinkääläisten ympäristötietoisuuden lisääminen
  • Hyvinkään lähiluonnon esiintuominen
  • kestävän kehityksen teemojen edistäminen.

Ympäristöfoorumi tukee ja vahvistaa tiedottamisen ja kansalaiskeskustelun keinoin kaupunkiorganisaation, yksittäisten kaupunkilaisten ja yritysmaailman tietoisuutta omien valintojensa vaikutuksista elinpiiriimme.

Ympäristöfoorumin toiminta

Hyvinkään Ympäristöfoorumi

  • näyttäytyy Hyvinkään yleisötapahtumissa
  • järjestää tapahtumia
  • tiedottaa
  • käy keskustelua verkkosivullaan (Facebook).

Ympäristöfoorumin toimintaa kohdennetaan vuosittain vaihtuvien teemojen ympärille. Teemat tukevat Hyvinkään Pelikirjan ja Kestävän kehityksen tiekartan tavoitteita.

Tavoitteena on

  • hiilineutraali
  • jätteetön
  • kestävän elämäntavan Hyvinkää.

Yhteystiedot

email: ymparistofoorumi@hyvinkaa.fi 
tai 
https://www.facebook.com/HyvinkaanYmparistofoorumi/
 

Kuva Kytäjä-Usmin Niittylahden nuotiopaikalta

Päivitetty 23.6.2022