Hyvinkään Ympäristöfoorumi

Hyvinkään ympäristöfoorumin toiminta käynnistyi maaliskuun lopulla 2018, kun Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta ja kehittämisjaosto hyväksyivät Hyvinkään Ympäristöfoorumin perustamissuunnitelman ja toimintasuunnitelman samalle vuodelle.

 

Ympäristöfoorumin tarkoitus

Ympäristöfoorumin tavoitteena on hyvinkääläisten ympäristötietoisuuden lisääminen, Hyvinkään lähiluonnon esiintuominen sekä kestävän kehityksen teemojen edistäminen.

Ympäristöfoorumi tukee ja vahvistaa tiedottamisen ja kansalaiskeskustelun keinoin kaupunkiorganisaation, yksittäisten kaupunkilaisten ja yritysmaailman tietoisuutta omien valintojensa vaikutuksista elinpiiriimme.

 

Toiminta laajenee ja kehittyy

Hyvinkään Ympäristöfoorumi näyttäytyy Hyvinkään yleisötapahtumissa, järjestää tapahtumia, tiedottaa ja käy keskustelua verkkosivullaan (Facebook).

Kutsumme kaikenikäiset hyvinkääläiset mukaan arvokkaaseen ympäristötyöhön. Keskustele, osallistu tapahtumiin tai muuten vaan ohjaa omia arjen rutiinejasi elinympäristöämme huomioivaan suuntaan. Tässä aikamme suurimmassa haasteessa tarvitaan kaikki mukaan! 

Ympäristöfoorumin toimintaa kohdennetaan vuosittain vaihtuvien teemojen ympärille. Teemat tukevat Hyvinkään Pelikirjan ja Kestävän kehityksen tiekartan tavoitteita. Tavoitteena on hiilineutraali, jätteetön ja kestävän elämäntavan Hyvinkää.

Tule mukaan vaikuttamaan! Ota yhteyttä tai seuraa viestintäämme sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla.

Lataa Hyvinkää Äppi, niin tiedät mitä kaupungissa tapahtuu ja mistä puhutaan.

email: ymparistofoorumi@hyvinkaa.fi tai https://www.facebook.com/HyvinkaanYmparistofoorumi/

 

Kuva Kytäjä-Usmin Niittylahden nuotiopaikalta

Päivitetty 24.2.2021