Keski-Uudenmaan TYP

Keski-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP

Keski-Uudenmaan TYP keskittyy toiminnassaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen.

Asiakasohjaus monialaiseen yhteispalveluun tapahtuu pääsääntöisesti työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalityön kautta. Asiakkaat kutsutaan monialaiseen yhteispalveluun ajanvarauksella. Myös asiakas itse voi olla aloitteellinen, jos hän kokee hyötyvänsä monialaisesta palvelusta.

Monialaisessa yhteispalvelussa kartoitetaan laaja-alaisesti työttömän henkilön tilanne ja tarjotaan yksilöllisesti räätälöityä, tiivistä tukea. Olennaista monialaisessa yhteispalvelussa on palvelujen yhdistäminen, työttömän henkilön näkemysten kuunteleminen ja motivointi kohti tulevaisuuden tavoitteita.

 

Tutustu lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141369

 

Päivitetty 14.11.2022