Kaupunginhallituksen päätökset 2.12.2019

287 §  HYVINKÄÄN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA 2050 JA YMPÄRISTÖOHJELMA 2019-2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä nähtävillä olleista Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta 2050 ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelmasta 2019-2021 saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteenä olevan Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartan 2019-2050 ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelman 2019-2021 ja että kaikkia toimenpiteitä toteutetaan vuosittain myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Päätös

Muutetaan muutosesityksen mukaan seuraavasti:

Ruoan ja veden tuotanto ja kulutus- kappale sekä vastaavat taulukot:
Hinku 2030, kohta 2, muutetaan muotoon: Kasvisruokavaihtoehtona on siirrytty syömään kotimaisia lähikasviksia
Tavoitetila 2050, kohta 2 muutetaan: Hyvinkääläinen syö kestävästi ja monipuolisesti kotimaista lähiruokaa

288 §  ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet kokousasioiden käsittelyä varten.

Päätös

Esityksen mukaan. Nimetään Riitta Simonen.

289 §  ERON MYÖNTÄMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Erika Niemiselle eron ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää ympäristölautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Esityksen mukaan.

290 §  ASEMAKAAVAN MUUTOS 15:016, KIINTEISTÖLLE 106-15-1410-1/ ETUMARTINKUJA 2

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että

1) käynnistetään asemakaavoitus kiinteistölle 106-15-1410-1 edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

2) ja hakijalta peritään teknisen lautakunnan päätöksen 24.09.2013/163§ palkkioluokan III mukainen palkkio 9500 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 400 €/kuulutus. Korvaukset ja kuulutuskustannukset peritään kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laadinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

291 §  ASEMAKAAVA 20:007, 106-403-1-443,0106-403-1-440, VT3 VEIKKARIN LIIKEKIINTEISTÖT

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että 1) käynnistetään asemakaavoitus kiinteistölle 106-403-1-443/1 ja osalle kiinteistöä 106-403-1-440/2 edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

292 §  VALTUUSTOALOITE JATKUVAN KASVATUKSEN PERIAATTEESTA HYVINKÄÄN METSISSÄ

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä teknisen lautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

293 §  VALTUUSTOALOITE YLIMÄÄRÄISEN KOULURUOAN JAKAMISESTA RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMISEKSI

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä olevan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

294 §  VALTUUSTOALOITE AJOHARJOITTELUALUEESTA MOPOLLA JA KEVYTMOOTTORIPYÖRILLÄ AJOA VARTEN

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Ajoharjoittelu toteutetaan ostopalveluna saadun hankerahoituksen puitteissa.

Päätös

Esityksen mukaan. Toteutus kuuluu tehdä siten, että alueella on liikennevakuutus voimassa.

295 §  LAUSUNTO JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROLLE EHDOTUKSESTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle.

Päätös

Jätetään pöydälle.

296 §  LAUSUNTO JÄTEHUOLLON PALVELUTASOEHDOTUKSESTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

297 §  TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei em. toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ei käsiteltäväksi otettavaa. 

298 §  TIEDONANTOJA

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

299 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2019

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi sekä koko kaupungin että muun kuin lautakuntien alaisen toiminnan osalta. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta seuraavasti:

- Investointiosan talonrakennusinvestointeihin esitetään 2,4 milj. euron lisämääräraha Lepovillan kiinteistön rakennuksen hankintamenon kirjauksen kattamiseksi.

- Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäys -arvioon esitetään 2,7 milj. euron lisäys johtuen Lepovillan kiinteistöön kohdistuneen lainan siirtymiseen Hyvinkään kaupungille.

Päätös

Esityksen mukaan.

301 §  TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että:

– kaupunki ottaa Danske Bank A/S:ltä (Suomen sivuliike) tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisen 15 000 000 euron tasalyhenteisen vaihtuvakorkoisen talousarviolainan, jonka viitekorko on 12 kk euribor ja laina-aika 5 vuotta

– päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kun valtuusto on hyväksynyt lainanottovaltuuden korotuksen

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 2.12.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ