Kolme kaavahanketta vireilä

Tutustu kolmeen uuteen kaavahankkeeseen.

Kaavoitusyksikössä on tullut vireille kolme kaavahanketta, joista on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista on mahdollista antaa palautetta.

Valtakunnallisesta poikkeustilanteesta johtuen kaava-asiakirjat eivät ole nähtävillä kaupungintalon infopisteessä, mutta ne löytyvät kaupungin nettisivuilta.

Asiakirjat on myös mahdollista pyytää toimittamaan kirjeitse olemalla yhteydessä kaavoittajaan.

Katso kaavahankkeet tästä

Päivitetty 18.5.2020 Tulosta