Terveydensuojeluviranomaisen ohje koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyyn

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 11.3.2020 ohjeen kuntien terveydensuojeluviranomaisille koronavirustilanteeseen varautumiseen liittyen.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ohjausta ja neuvontaa terveydensuojelun näkökulmasta. Tämä koskee myös tämänhetkisen koronavirusepidemian ennaltaehkäisemistä sekä toimintaa myös mahdollisen epidemian aikana. Hyvinkään kaupunki noudattaa terveysviranomaisten ohjeita eri koronavirusta koskevien asioiden tiedottamisessa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) vastaa kaupunkilaisten terveysasioista myös koronaviruksen osalta. Suomen hallituksen 12.3.2020 antaman suosituksen mukaan kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet tulisi peruuttaa toukokuun loppuun saakka.

Uusi koronavirus on tarttunut erityisen herkästi suljetuissa tiloissa, joissa on oleskellut samaan aikaan paljon ihmisiä. Tämänhetkisen tiedon mukaan virus leviää erityisesti pisaratartuntana.

Nykyisten arvioiden mukaan uusi koronavirus tuhoutuu herkästi epäsuotuisissa olosuhteissa. Siihen tehoavat tavanomaiset siivous- ja desinfektioaineet, kuten kloori. Se sietää huonosti korkeita lämpötiloja, korkeaa tai matalaa pH:ta ja auringonvaloa.

Koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia riittävästä hygieniasta:

  1. Käsihygieniaan on kiinnitettäväerityistä huomiota. Tämä koskee sekä tilojen henkilökuntaa että niiden käyttäjiä. Käsienpesupisteiden on oltava asianmukaisesti varustettuja (saippua, kertakäyttöiset kuivauspyyhkeet) ja lisäksi voidaan käyttää käsihuuhdetta. Henkilökuntaa voi myös muistuttaa hyvistä hygieniakäytännöistä viruksen leviämisen estämiseksi.
    THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä
     
  2. On syytä huomioida myös WC-hygienia – WC-istuimen kansi on suljettava huuhdeltaessa. Näin voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä, jos virusta erittyy ulosteisiin. WHO:n ohje
     
  3. Tilojen siivousta on tehostettava Siivousohje (TTL): https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19/

Terveydensuojeluviranomainen pyytää seuraamaan aktiivisesti luotettavia kotimaisia tietolähteitä (mm. STM, THL ja muut tartuntatautilain mukaiset viranomaiset).

Ajankohtaista ja lisätietoa koronaviruksesta:

THL:n sivulta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

STM:n sivulta: https://stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

Keusoten sivulta: www.keusote.fi/koronavirus

Hyvinkään kaupungin sivulta: www.hyvinkaa.fi/koronavirus

 

Päivitetty 12.3.2020