Kaupunkilaisten 3D-ideakilpailu on ratkennut

Kaupunkilaisille suunnatun 3D-ideakilpailun pääpalkinnon voitti kilpailutyö nro 7 nimeltä Kehäkeskus.

Työssä on otettu kantaa kaikkiin kilpailualueen osiin kattavasti ja ajatuksella. Siinä on esitetty useita liikenteen kehittämisideoita, huomioitu eri liikennemuodot sekä arvioitu mahdollisuuksia keskustan tasapainottamiseen rakentamisella. Ideat ovat realistia ja toteuttamiskelpoisia, ja useita niistä on perusteltu laajasti.

Kilpailun kaikki tulokset löydät täältä

Valinnan tekivät ammattilaisista koostuva tuomaristo, johon kuuluivat (kuvassa vasemmalta oikealle):
Hyvinkään kaupungin kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen
Europan15-arkkitehtikilpailun, työllään Symbiotic Fabric voittaneet
arkkitehdit Laura Huerga Cadenas ja Pablo Magán Uceda (Espanja) sekä
Hyvinkään kaupungin liikenneinsinööri Kimmo Kiuru

Kaupunkilaiskilpailun tuomaristo

Päivitetty 9.12.2019 Tulosta