Hyvinkäällä kehitetty kommunikointipiste auttaa päiväkotilasten esteetöntä vuorovaikutusta, leikkiä ja osallisuutta.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
24.1.2020

Hyvinkäällä kehitetty kommunikointipiste esillä EDUCA-messuilla:
Kuvataulu auttaa päiväkotilasten esteetöntä vuorovaikutusta, leikkiä ja osallisuutta

Hyvinkäällä päiväkotilasten mahdollisuuksia viestiä ajatuksiaan on parannettu kehittämällä ja ottamalla käyttöön kahden päiväkodin pihalle Lappset Group Oy:n kanssa suunnitellut kommunikointipisteet. Kommunikointipisteiden suunnittelu on toteutettu yhdessä toiminta- ja puheterapeuttien sekä päiväkotihenkilökunnan kanssa. Hyvinkään kaupungin edustajat esittelevät marraskuussa käyttöön otettua uutta konseptia EDUCA-messuilla Helsingissä perjantaina 24.1.2020.

  • Lähtöajatuksenamme oli ratkaista pienten lasten kommunikointiin liittyviä ongelmia. Kuinka esimerkiksi vanhempiaan ikävöivä lapsi voi ilmaista tunteensa, jos hän ei pysty tuottamaan puhetta, tai miten päästä mukaan leikkiin, jos ei ole yhteistä kieltä kavereiden kanssa, kuvailee Hyvinkään kaupungin puheterapeutti Taina Olkinuora kehittämishankkeen taustoja.

Kommunikointipisteessä on piirtotaulu, kaksi kuvataulustoa sekä helmitanko. Näiden avulla päiväkotien pihoilla on keskusteltu, ilmaistu tunteita ja tarpeita, ohjattu toimintaa, ideoitu leikkejä tai visualisoitu ajan kulumista. Taulu auttaa lapsia kertomaan päivästään hoitopäivän päätteeksi vanhemmille.

  • Noin 7 % suomalaisista lapsista on jonkintasoinen kielellinen häiriö ja puheen kehitys viivästyy noin 19 % lapsista. Kommunikointitaulu on tärkeä tuki arjessa lapselle, joka ei puhu tai jolla on vaikeuksia puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä, sanoo Olkinuora.

Tauluista hyötyvät myös lapset, jotka opettelevat suomen kieltä. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa hoidossa olevista lapsista 13,4 % on monikielisiä lapsia. Suomen ja ruotsin lisäksi Hyvinkäällä varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla on 36 eri äidinkieltä.

  • Kommunikointipisteet ovat hyödyllisiä vuorovaikutuksen ja toiminnanohjauksen tuessa kaikille lapsille. Joskus pienen lapsen on vaikeaa odottaa omaa vuoroaan, eikä aina ole helppoa muistaa missä järjestyksessä asiat tehdään. Kommunikointitaulun avulla voidaan kuvien kautta yhdessä katsoa, missä järjestyksessä mitäkin tulee tapahtumaan hoitopäivän aikana.

Hyvinkäällä monialaista yhteistyötä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa

Päiväkotien uudet kommunikointipisteet ovat osa Hyvinkään Yhdessä esteetön -hanketta, johon on saatu Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -valtionavustusta.

Hankkeessa on mukana kaksi hyvinkääläistä päiväkotia, Martinkaari ja Hangonsilta. Kehitystyötä tehdään moniammatillisesti yhdessä toiminta- ja puheterapeuttien sekä päiväkotihenkilökunnan kanssa. Tavoitteena on kehittää oppimisympäristöistä lasten osallisuutta edistäviä ja esteettömiä sekä yhdistää eri ammattiryhmien osaamista.

  • Moniammatillinen, oikea-aikainen ja oikein kohdennettu tuki voi parhaimmillaan riittää ilman lisätoimenpiteitä. Vastaavasti lapset ja perheet, jotka tarvitsevat tukea voisivat päästä nopeammin arviointiin ja saada tukea arkeensa jo odotusaikana, toteaa Taina Olkinuora.

- Hyvinkäällä on poikkeuksellista se, että meillä on otettu puheterapia osaksi varhaiskasvatuspalveluita. Eli sen lisäksi että terveydenhuollon puolella on tarjolla puheterapiapalveluja, pystytään hyödyntämään puheterapeuttista osaamista varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kuvat: Hyvinkään kaupunki, Tuija Tomperi.

Kommunikointipiste Hyvinkäällä, helmitanko. Kuva Tuija Tomperi..jpg
Kommunikointipiste Hyvinkäällä, helmitanko.

Taina Olkinuora
Kommunikointipiste Hyvinkäällä, puheterapeutti Taina Olkinuora.

Taina ja tyttö katsovat taulua

Kommunikointipiste Hyvinkäällä auttaa lasten esteetöntä vuorovaikutusta.

Kuvassa tyttö

Kommunikointipiste Hyvinkäällä, kuvataulu

Kommunikointipiste Hyvinkäällä, helmitanko. Kuvat: Hyvinkään kaupunki, Tuija Tomperi.

Lisätietoja:
Puheterapeutti Taina Olkinuora, p. 040 861 5945
Toimintaterapeutti Riikka Marttinen, p. 040 769 8479 (ei tavoitettavissa 24.1.)

Hyvinkään kaupungin edustajat kertovat Kommunikointi pisteestä ja YHES-hankkeesta EDUCA -messuilla perjantaina 24.1.2020 klo 12.40 Open Loungessa.

Kommunikointipisteen esittelyvideo: https://youtu.be/UvmzZV 09vg
YHES-hankkeen blogi: https://www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus/YHES/
YHES-hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/yhdessaesteeton/

Päivitetty 4.2.2020