Varhaiskasvatuksen järjestelyt poikkeustilanteen aikana

Valtioneuvoston 16.3.2020 päättämien toimien pohjalta varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto suosittaa kuitenkin, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suositellut, että lapsia ei siirrettäisi toimipaikasta toiseen, vaan varhaiskasvatus tulisi järjestää sitä tarvitseville lapsille ja perheille tutussa varhaiskasvatuspaikassa. Toimintoja yhdistämällä pyritään kuitenkin varmistamaan varhaiskasvatuspalveluiden toimivuus. Toimintamallilla pyritään myös ennakoimaan mahdollinen henkilöstövaje pandemian edetessä.

Varhaiskasvatus järjestetään kaikille huoltajille varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuspalveluilla on oma valmiussuunnitelma, jota nyt noudatetaan. Se sisältää suunnitelman palveluiden järjestelyistä poikkeustilanteissa. Tähän mennessä on suljettu avoimen varhaiskasvatuksen, kerhot ja kouluilla toimivat esiopetusryhmät.

Seuraavat pienet päiväkodit suljetaan ja palvelut keskitetään maanantaista 23.3. alkaen toistaiseksi:

 • Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminta siirtyy Vehkojan päiväkotiin (Karsikkotie 3)
 • Talvisillan päiväkodin toiminta siirtyy Kruununmaan päiväkotiin (Talonpojankatu 2)
 • Nopon päiväkodin toiminta siirtyy Aamutuulen päiväkotiin (Aamutuulentie 4)
 • Ridasjärven päiväkodin toiminta siirtyy Tanssikallion päiväkotiin (Tanssikallionkatu 5)
 • Lisäys 24.3.2020: Martintalon päiväkodin toiminta siirtyy Martin päiväkotiin (Niittymäenraitti 6) keskiviikosta 25.3. alkaen toistaiseksi
 • Lisäys 27.3.2020: Jussilankadun päiväkodin toiminta siirtyy Paavolan päiväkotiin (Aittatie 3-5) keskiviikosta 1.4. alkaen toistaiseksi.

Edellä mainittujen päiväkotien lapset ja henkilöstö sijoitetaan kokonaisena ryhmänä. Ryhmälle pyritään
mahdollistamaan oma ryhmätila.

Kokonaistilannetta seurataan ja tarvittaessa tehdään uusia tilanteen vaatimia ratkaisuja. On ymmärrettävää, että myös perheiden tilanteissa tapahtuu muutoksia. Tärkeää on, että päiväkodeissa tiedetään mahdollisimman tarkasti lasten varhaiskasvatuksen tarpeet (poissaolot ja tarkat päivittäiset lapsen tuloja lähtöajat). Huoltajien tulee huolehtia, että lapset ovat varhaiskasvatukseen tultaessa terveitä. Käsienpesu yhdessä huoltajan kanssa on tärkeää päiväkotiin tullessa ja lähtiessä.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa on huomioitu poikkeustilanne, mm. käsienpesua on lisätty, hygieniaan
on kiinnitetty erityistä huomiota, pienryhmätoimintaa lisätty, vältetty koko talon yhteisiä tilanteita ja toimintahetkiä. Lisäksi varhaiskasvatuskeskustelut pyritään pitämään etänä.

Varhaiskasvatus valmistelee palveluista perittävien asiakasmaksujen alentamista koronaviruksesta /
poikkeustilanteesta johtuvista poissaoloista ajalla 18.3. - 13.4.2020. Asia käsitellään opetuslautakunnan
kokouksessa 31.3.2020 ja päätöksestä tiedotetaan kokouksen jälkeen.

Lisätietoja

 • varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala
  p. 040 542 3172 eila.rapala@hyvinkaa.fi tai
 • palveluohjauksen koordinaattori Mari Lundén-Pallanza
  p. 0400 784 791 mari.lunden-pallanza@hyvinkaa.fi

Varhaiskasvatuksen tiedotteet verkkosivuilla www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus
Hyvinkään varhaiskasvatus toivoo voimia ja jaksamista perheille tässä haastavassa tilanteessa.

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 17.11.2020