Osallistu palveluverkkokyselyyn

Vastaamalla kyselyyn voit kertoa, mitkä ovat sinulle ja perheellesi tärkeitä asioita sivistystoimen palveluverkkoa ajatellen.

Teemme Hyvinkään kaupungilla palveluverkkoselvitystä loppuvuoden 2021 ja kevään 2022 aikana.

Ennakoimme sivistystoimessa tulevaa palvelutarpeen kehitystä ja esitämme vaihtoehtoisia ratkaisumalleja palveluverkon kehittämiselle. Tarkoituksemme on tarjota tietoa kaupungin koulu- ja päiväkotiverkoista, tulevaisuuden väestönkehityksestä ja niihin liittyvistä rakennuskannoista päätöksenteon tueksi.

Selvitystyö on valmis keväällä 2022, jonka jälkeen palveluverkkoselvitys viedään kaupunginvaltuutettujen päätettäväksi.

Kutsumme kaupunkilaiset mukaan palveluverkkotyöhön jo näin alkuvaiheessa. Tämän kyselyn tuloksia hyödynnämme palveluverkkotyössä. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa, mitkä ovat sinulle ja perheellesi tärkeitä asioita sivistystoimen palveluverkkoa ajatellen.

Tästä pääset kyselyyn

Tästä voit lukea lehdistötiedotteen

Kaupungin Internet-sivuilta löytyy palveluverkkotyöstä kertova sivusto osoitteesta www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/pave/palveluverkko-2022/

Päivitetty 4.1.2022