HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 8.4.2020

Koronavirustilanteen poikkeusjärjestelyt jatkuvat Hyvinkäällä

Kauppa-apua koronaviruksen riskiryhmille ja karanteenissa oleville tulossa

Hyvinkään kaupunki on organisoimassa kauppa-apua koronaviruksen riskiryhmille ja karanteenissa oleville kaupunkilaisille. Kauppa-apupalvelu aukeaa maanantaina 20.4.2020. Käytännöistä ja toimintaohjeista tiedotetaan www.hyvinkaa.fi/korona-arkea -sivuilla.

- Pyrimme varautumaan siihen, että kaupungin kauppa-apupalvelu toimii myös koronavirustilanteen pitkittyessä. Tietoa muista asiointiapua tarjoavista tahoista löytyy verkkosivuiltamme, sanoo vapaaehtoistyön ohjaaja Taivi Toikka.

Koululaisten ruokapalvelua laajennetaan pääsiäisen jälkeen

Hyvinkään kaupunki aloittaa keitto-/laatikkoruoan jaon etäopiskelijoille pääsiäisen jälkeen. Ruoan jako tapahtuu Hämeenkadun, Puolimatkan, Hakalan, Paavolan ja Martintalon kouluissa. Koululaisten kuuluu ilmoittautua ruokajakeluun etukäteen ja he saavat ilmoittautumislinkin Wilman kautta. Kotona lämmitettäväksi tarkoitettu kylmä ruoka jaetaan koululaisille kaksi kertaa viikossa, pääsiäisen jälkeen tiistaina ja torstaina, seuraavilla viikoilla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-16. Ruoanjakelu hoidetaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja paikalla on myös valvonta.

Opetustoiminta jatkuu etänä – enemmistö käy koulua kotoa

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti koulujen tilat on suljettu ainakin 13.5.2020 saakka ja lähiopetus on keskeytetty koko kaupungissa. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Tällä hetkellä noin 2,5 % oppilaista eli hieman yli 100 lasta on Hyvinkäällä lähiopetuksessa, määrässä on mukana sekä 1-3 luokkalaiset että erityisen tuen oppilaat.

- 1-3 luokkalaisten ikäryhmästä noin 6 % käy lähiopetuksessa. Tällä hetkellä kartoitamme huoltajien mielipiteitä siitä, miten etäopetus on toiminut ja julkaisemme kyselytulokset pääsiäisen jälkeen, toteaa perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

Myös Hyvinkään lukioiden ja Hyvinkään Opiston toiminta jatkaa etäopetuksena.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä, jos lapsia hoidetaan kotona

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat edelleen toiminnassa myös poikkeustilanteen aikana. Suosituksena on kutenkin, että myös päiväkoti-ikäiset lapset ovat koululaisten tavoin kotona.

- Valtioneuvoston määrittelemältä poikkeusajalta 18.3.–13.5.2020 ei peritä asiakasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät pandemian vuoksi lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta, muistuttaa varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala.

Mikäli poikkeusaika jatkuu nyt ilmoitetusta, jatkuu myös asiakasmaksujen perimättä jättäminen poissaolopäiviltä poikkeusajan päättymiseen asti. Kerhojen osalta laskutetaan maaliskuulta puolet kuukausimaksusta, huhtikuulta ei peritä maksua. Jos kerhot ovat kiinni koko toukokuun, ei maksua peritä lainkaan.

- Tällä hetkellä arviolta 21% eli noin 300-350 lasta käy päivähoidossa. Määrä vaihtelee päivätasolla jonkin verran mutta on pysynyt tasaisena jo useamman viikon. Joidenkin yksiköiden toimintaa on keskitetty pienistä lapsimääristä johtuen. Uusia toimipisteiden sulkemisia ei nyt ei ole suunnitteilla, mutta tilannetta seurataan ja tarvittaessa tehdään uusia ratkaisuja, sanoo Rapala

Yksinyrittäjille luvassa tukea ja neuvontaa kaupungilta

Päätoimisille yksinyrittäjille on tulossa 2000 €:n rahallinen tuki johtuen koronaviruksen aiheuttamasta heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja liikevaihdon alenemasta.

- Yksinyrittäjille suunnatulla, kuntien kautta kanavoitavalla valtion tuella pyritään auttamaan yksinyrittäjiä vaikean ajan yli. Haun avautumisesta tiedotetaan kaupungin kotisivuilla heti, kun saamme tuesta tarkemmat kriteerit ja hakulomakkeen, muistuttaa liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen.

Museot ja kirjastot pysyvät suljettuina - jäähallin toiminta keskeytetään

Valtioneuvoston linjauksen mukaan muun muassa kuntien museot, kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat pysyvät suljettuina ainakin 13.5.2020 saakka.  

Hyvinkään jäähallin palvelu keskeytetään koronatilanteesta johtuen. Jäähallin 2020 kevät- ja kesäjäät perutaan ja jäähallin molemmat jäät sulatetaan. Jäähalli avataan tilanteen salliessa normaalitoimintaan elokuun 2020 alussa alkuperäisen vuorojakosuunnitelman mukaisesti.

Suljettu kaupungintalo toimii Poikkeustilaklubin näyttämönä

Kaupungintalon aula on toistaiseksi suljettu, eikä tila ole ulkopuolisten käytettävissä koronavirustilanteesta ja valmiuslaista johtuen. Sen sijaan kaupungintalon aula on otettu luovaan käyttöön Poikkeustilaklubi -livelähetyksiin. Suorana lähetyksenä lähetettävää Poikkeustilaklubi -kulttuuritapahtumasarja antaa tilan hyvinkääläisille ja hyvinkääläislähtöisille taiteilijoille.

- Halusimme omalta osaltamme tarjota edes jotain helpotusta esiintyvien taiteilijoiden vaikeaan tilanteeseen sekä tuoda iloa kuntalaisten muuttuneeseen arkeen. Poikkeustilaklubi on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Ensimmäinen Poikkeustilaklubiviikko keräsi 11 000 katsojaa, sanoo Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen.

Poikkeustilaklubin keikat ovat kestoiltaan alle tunnin mittaisia ja niitä järjestetään kolmesta viiteen kertaa viikossa. Poikkeustilaklubia voi seurata kaupungin sosiaalisen median kanavien kautta osoitteissa www.hyvinkaa.fi/youtube 

poikkeustilaklubilta kuvaa

Lisätietoja:
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Taivi Toikka, vapaaehtoistyön ohjaaja, p. 040 674 0374
Mika Heikura, perusopetuksen johtaja, p. 040 779 43 71
Eila Rapala, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 040 542 3172
Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja, p. 050 592 2768
Outi Raatikainen, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, p. 0400 929 846

Päivitetty 8.4.2020