HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 16.3.2020
 

Koronavirukseen liittyvien valtioneuvoston linjausten vaikutukset Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki on käynyt läpi valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi.  Valtioneuvoston linjaamat järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Hyvinkään lukioiden ja Hyvinkään Opiston toiminta siirtyy välittömästi etäopetukseen, ylioppilaskirjoitukset järjestetään tämän viikon aikana normaalisti.

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään koko kaupungissa.

Niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla voidaan poikkeuksellisesti järjestää lähiopetusta. Tämä koskee Kytäjän, Nopon ja Ridasjärven kouluilla järjestettävää esiopetusta sekä kaikkien peruskoulujen 1-3 luokki­­en lähiopetusta. Kaupunki selvittää esiopetusta saavien lasten sekä 1-3 luokkalaisten lähiopetuksen tarpeen huoltajilta Webropol-kyselyllä.

Kaikkien erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville, myös tästä tehdään kysely. Valtioneuvosto on kuitenkin suosittanut, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Kaupunki tiedottaa kaikkien lasten huoltajille etäopetusjärjestelyistä erikseen Wilman kautta.

Varhaiskasvatuksen yksiköt pidetään toiminnassa

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa.  Suosituksena on, että myös päiväkoti-ikäisiä lapsia hoidetaan kotona.

Aseman, Paavolan ja Hyvinkäänkylän koulujen esiopetusryhmät siirretään mahdollisesti muihin toimipisteisiin. Asiasta tiedotetaan myöhemmin erikseen Muksunetin kautta ja kaupungin nettisivuilla. Hyvinkäällä selvitetään Webropol-kyselyllä perheiltä, tarvitaanko lapsille suosituksesta huolimatta päivähoitoa. Selvityksen perusteella päätetään, missä määrin päiväkoteja tai yksittäisiä toimipisteitä pidetään auki. Myös varhaiskasvatuksen kerhot tullaan sulkemaan.

Kaupunginkirjasto suljettu keskiviikosta alkaen

Valtioneuvoston linjauksen mukaan muun muassa kuntien museot, kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat suljetaan 13.4.2020 saakka. Hyvinkään kaupunki linjasi jo perjantaina museoiden ja liikuntapaikkojen sulkemisesta sekä nuorisotyön siirtämisestä verkkoon. Muutoksena on, että kirjastot suljetaan 18.3.2020 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta Keusote tiedottaa rajoituksista palvelujen saatavuudessa.

Hyvinkäällä valmistellaan hallintosäännön muutosta etäkokousten mahdollistamiseksi

Hyvinkään kaupunginhallitus kokoontui tänään kaupungin johtoryhmän kanssa infokokoukseen, jossa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen taustoitti ajankohtaista koronavirustilannetta. Infokokouksessa käytiin myös läpi myös kaupungin toimialakohtainen tilannekuva ja keskusteltiin maan hallituksen uusimpien linjausten vaikutuksia kaupungin toimintaan.

Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen 23.3.2020 ennen kaupunginvaltuuston kokousta.

Kaupunginhallitukseen valmistellaan hallintosäännön muutosesitys mahdollistamaan sähköiset kokoukset kaikille toimielimille. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, tuodaan muutosesitys ylimääräisenä asiana kaupunginvaltuuston 23.3.2020 kokoukseen. Tavoite on, että muutos tulee voimaan heti. Kyseinen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Hyvinkääsalissa.

Maan hallituksen valmistelema valmiuslaki mahdollistaa kunnallisten luottamushenkilöiden kokoontumisen, vaikka kokoontumista muutoin kaavaillaan rajoitettavaksi merkittävästi. Eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokoustiheyttä pyritään väljentämään, jotta kaupunki näin omalla toiminnallaan voi ennaltaehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Hyvinkään kaupunki tiedottaa omalle henkilöstölleen linjausten vaikutuksista erikseen tiistaina 17.3.2020.

Lisätietoja
Eila Rapala, vahaiskasvatuksen johtaja, p.  040 542 3172
Mika Heikura, perusopetuksen johtaja, p.  040 779 43 71
Pentti Halonen, sivistystoimen johtaja, p. 040 704 9901
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576

Valtioneuvoston tiedote https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Valtioneuvoston linjaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist

Päivitetty 24.3.2020