Uudenkylän koulun oppilasmäärää käsitellään opetuslautakunnassa lokakuussa

Hyvinkään kaupungin opetuslautakunnan 29.10.2019 kokouksen asialistalle on tulossa esitys Uudenkylän koulun selvitysmenettelyn käynnistämistä.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on linjannut vuonna 2014, että yksittäistä koulua koskeva selvitysmenettely on käynnistettävä, mikäli koulun kokonaisoppilasmäärä on alle 30 oppilasta tai jos oppilasmääräennusteen mukaan oppilaita on lähivuosina alle 30.  Tällä hetkellä Uudenkylän koulua käy 26 oppilasta. Uudenkylän koulun oppilasmäärää on väestöennusteen mukaan laskemassa lähivuosina, joten kaupungin on tehtävä asiasta selvitys.

Tiedotamme asiasta seuraavan kerran lautakunnan kokouksen jälkeen. Mikäli lautakunta päättää käynnistää selvittelyn, jatkuu prosessi asianosaisten kuulemisella, eli koululaisten huoltajille lähetetään syksyn aikana kysely.

Uudenkylän koulua koskeva mahdollinen selvitystyö ei vaikuta lukuvuoden 2019-2020 toimintaan.

Huoltajille ilmoitetaan aiheeseen liittyen aina myös Wilman kautta.

Päivitetty 9.10.2020