HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
22.4.2020

 

Mahdollisia korona-lomautuksia koskevat yt:t alkavat

Hyvinkään kaupunki valmistautuu koronavirustilanteen pitkittymiseen ja käynnistää ennakoivasti yhteistoimintamenettelyt. Yhteistoimintamenettelyt aloitetaan henkilökunnan lomauttamiseksi poikkeusolojen aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi. Neuvotteluesitys on lähetetty pääluottamusmiehille 22.4.2020 ja ensimmäinen neuvottelupäivä on 28.4.2020.

Neuvotteluiden piirissä on Hyvinkään kaupungin koko henkilöstö lukuun ottamatta Hyvinkään Veden henkilöstöä sekä peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetushenkilöstöä.

Neuvotteluja käydään yhteistoimintalain mukainen aika. Voimassa olevan yhteistoimintalain mukaan työnantajan harkitessa enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia, neuvotteluita on käytävä 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Käynnistettävissä neuvotteluissa käsitellään 31.12.2020 mennessä täytäntöönpantavia toimenpiteitä.

Hyvinkään kaupungin henkilöstöjaosto teki päätöksen neuvottelujen käynnistämisestä 6.4.2020.
Lue valmistelusta 2.4.2020 julkaistu tiedote täältä: koronavirustilanne-johtaa-hyvinkaalla-lomautuksia-koskeviin-yhteistoimintaneuvotteluihin

Päivitetty 24.4.2020