Esiopetus, päiväkodit sekä perhepäivähoito Hyvinkäällä 14.5.2020 alkaen

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
8.5.2020
Julkaistavissa heti

 

Esiopetus, päiväkodit sekä perhepäivähoito Hyvinkäällä 14.5.2020 alkaen

Hallitus on päättänyt varhaiskasvatuksen rajoitteiden purkamisesta samalla aikataululla kuin koulujen avaamisesta. Suositus pitää lapset kotona päättyy 13.5. 2020

Toukokuun ajan toimitaan pääsääntöisesti lapsen omassa yksikössä ja ryhmässä, mikäli se on mahdollista. Lasten ja henkilöstön siirtymistä ryhmästä toiseen vältetään. Lapsimäärän vähyyden vuoksi muutamat yksiköt eivät aukea ja toiminta jatkuu toisessa yksikössä.

Toiminnan järjestäminen 14.5.2020 alkaen

  • Ridasjärven päiväkodin toiminta jatkuu Tanssikallion päiväkodissa.
  • Kapulan esiopetusryhmän toiminta siirtyy Jussilankadun päiväkotiin.
  • Aseman esiopetusryhmän toiminta jatkuu Hangonsillan päiväkodissa.
  • Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten varhaiskasvatus jatkuu Vehkojan päiväkodissa.
  • Varhaiskasvatuksen kerhot ja avoimet päiväkodit pysyvät suljettuna toimintakauden loppuun saakka.
  • Muut suljettuina olleet päiväkodit avataan 14.5.2020.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Ryhmien muodostamisen lähtökohtana on voimassa oleva lainsäädäntö, sen nojalla annetut asetukset ja määräykset sekä huoltajien ilmoittama hoidontarve,

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala p. 040 542 3172 eila.rapala@hyvinkaa.fi

 

 

 

 

Päivitetty 26.5.2021