Vammaisneuvosto

Hyvinkään vammaisneuvostona on toiminut Hyvinkään vammaisjärjestöjen yhteistyöelin Vaje ry. Vaje ry on perustettu 1982 ja vuonna 2001 Vaje sai Hyvinkäällä kaupunginhallituksen päätöksellä vammaisneuvoston aseman.

Uuden kuntalain ja vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa riittävien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on perustettu Hyvinkäälle oma itsenäisesti toimiva vammaisneuvosto sekä samalla lakkautettu Vaje ry:n oikeus toimia vammaisneuvostona. Hyvinkään kaupunginhallitus (Kh 28.8.2017 / § 264) on asettanut vammaisneuvoston 1.9.2017 alkaen.

Vammaisneuvostoon valittujen tehtävänä on seurata, keskustella ja tiedottaa vammaisten henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien asioiden kehittymisestä siten, että neuvosto voi niitä käsitellä ja tehdä lain toteutumista Hyvinkäällä edistäviä ehdotuksia kaupungin toimenpidesuunnitelmiin. Vammaisneuvosto ei käsittele yksilöasioita eikä jaa avustuksia.

Hyvinkäällä vammaisneuvoston tavoitteena on

  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • seurata vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa,
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden henkilöiden tarpeisiin
  • seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi
  • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa
  • hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät 
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään toimialojen edustajat vammaisneuvostoon ja sosiaali- ja terveysjohtajan nimeämään vammaisneuvostolle sihteerin. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joilla on vastuu asioiden valmistelusta ja vammaisneuvoston koollekutsumisesta. Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.                                                                                                           

Toimikauden 2017-2021 jäsenistö (Kaupunginhallitus 28.8.2017 § 264)

Varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Patjas Sanna-Kaisa, Hyvinkään Invalidit ry (puheenjohtaja)
- varajäsen Vainio Marja, Vaje ry, Hyvinkään Invalidit ry 
Chrons Aija, Vaje ry, Hyvinkään Reumayhdistys ry (varapuheenjohtaja)
- varajäsen Rahkonen Liisa, Hyvinkään Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry
Karhunen Tuula, Vaje ry, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry   
- varajäsen Tuominen Terttu, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/Hyvinkään osasto
Lemmilä Lasse, Hyvinkään Kuulo ry   
- varajäsen Räisänen Heikki, Hyvinkään Kuulo ry
Luonsinen Pauliina, Hyvinkään Invalidit ry  
- varajäsen Ahvenainen Aarre T., Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry
Puupponen Riitta, Vaje ry, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
- varajäsen Sillanmikko Liisa, Hyvinkään Sydänyhdistys ry
Tolppanen Terttu, Hyvinkään Näkövammaiset ry  
- varajäsen Penttilä Jukka, Hyvinkään Näkövammaiset ry 

Päivi Hongisto, Sosiaali- ja terveystoimi (sihteeri)

Kaupungin toimialojen edustajat vammaisneuvostossa

Alapiessa Olli-Pekka, Sosiaali- ja terveystoimi
- varajäsen Vuori Katja, Sosiaali- ja terveystoimi
Tanner Charlotta, Konsernipalvelut ja hallinto
- varajäsen Joutsen Elina, Konsernipalvelut ja hallinto
Norrena Katarina, Sivistystoimi
- varajäsen Kalmari Minna, Sivistystoimi
Mattsson Jouni, Tekniikka ja ympäristö
- varajäsen Kiuru Kimmo, Tekniikka ja ympäristö

Muistiot 2018

Muistiot 2017

Linkki Vaje ry:n verkkosivuille.

Päivitetty 15.5.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
OVT-tunnus   003701258660
verkkolaskuosoite 003701258660
operaattori OpusCapita Group Oy
(välittäjän tunnus 003710948874)
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
  

SEURAA MEITÄ SOMESSA