Asuminen ja asumisen tukipalvelut

Asumispalvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Asumispalvelu voi olla esimerkiksi tukipalveluja itsenäisesti asuvalle tai ryhmäasumista. Kaupungilla on yksi oma asumisyksikkö kehitysvammaisille asiakkaille.

Kotona asumista voidaan tukea monin eri tavoin. Näitä ovat esimerkiksi palveluasuminen kotiin, omaishoidon tuki, asunnon muutostyöt ja asumista helpottavat välineet ja laitteet.

Palveluja haetaan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä asumista ja suoriutumista. Asunnon muutostöitä voidaan korvata, jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi. Muutostöiden kustannusten tulee olla kohtuullisia ja niitä tehdään vain vakinaiseen asuntoon. Asumistason ja asumismukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata.

Apuvälineet ja laitteet

Vaikeavammaisen henkilön asumista kotona voidaan helpottaa asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla. Korvattavia välineitä voivat olla esimerkiksi turvapuhelin, ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä ja kiinteästi asennetut nostolaitteet.

Omat asumisyksiköt

Hyvinkään kaupunki järjestää asumispalvelua Lepovillan Viisikossa ja Vilmassa. Viisikko on viiden asukkaan asumisyksikkö ja Vilma 12 asukkaan asumisyksikkö Hyvinkään keskustassa.

Palveluasuminen

Kunta järjestää palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua jokapäiväisessä elämässä. Palveluasuminen voidaan järjestää omassa asunnossa, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä. Asukas maksaa vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Vammaisuudesta aiheutuvat lisäpalvelut, kuten henkilökohtainen apu tai kotihoito ovat hänelle maksuttomia.

Kodin ulkopuolinen pitkäaikainen asuminen järjestetään pääsääntöisesti täysi-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Kodin ulkopuolisen asumisen suunnittelu lähtee asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta ja se toteutetaan pääsääntöisesti asumispalveluna asumispalveluyksikössä, asumisryhmässä tai perhehoitona. Asumispalvelua voi saada myös asiakkaan omaan asuntoon ns. tuettuna asumisena. Tuetussa asumisessa asiakkaille tehdään normaali vuokrasopimus ja sen lisäksi päätös asumispalveluiden myöntämisestä. Tarvittavan tuen sisältöä pohditaan yhdessä asiakkaan ja tuetun asumisen ohjaajan kanssa. 

Tuetun asumisen mahdollisuudesta saa tietoa kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajalta ja tuetun asumisen ohjaajalta.

Lyhytaikaisen kodin ulkopuolisen asumisen tarkoituksena on mahdollistaa kehitysvammaista lastaan hoitavalle vanhemmalle vapaata hoitotyöstä. Lyhytaikaisella hoidolla tuetaan ja mahdollistetaan myös lapsen, nuoren ja aikuisen kehitysvammaisen henkilön itsenäistymistä lapsuuden kodista sekä sosiaalisten suhteiden luomista ja vertaistukea. Lyhytaikaista hoitoa järjestetään pääsääntöisesti asumispalveluyksiköissä tai perhehoidossa.

Päivitetty 19.11.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA