Henkilötietojen käsittely terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa

Tietosuojakäytännöt Hyvinkään kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa

Perusterveydenhuollon tehtävänä on lakisääteisten palveluiden tuottaminen, jonka toteuttamista varten henkilötietoja kerätään. Perusterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat: terveysneuvonta, seulonnat ja muut joukkotarkastukset väestölle, omalääkäripalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, suun terveys, koulu- ja neuvolaterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, koti-, asumis- ja sairaalapalvelut, mielenterveyspalvelut ja päihdehuolto.

Rekisterinpitäjänä toimii Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Tietoja saamme Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä ja suoraan asiakkailta. Henkilötietoja voidaan myös saada viranomaisilta ja muilta tahoilta joko asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Yksittäisen henkilön tietoja ei luovuteta muille tahoille ilman asiakkaan tai huoltajan suostumusta, ellei se ole lain säännöksen perusteella välttämätöntä. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. Potilastiedon arkisto, THL, kansalliset rekisterit).

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten huolellisuusvelvoitteiden mukaisesti. Tietojen säilytyksessä noudatetaan useita eripituisia lakisääteisiä säilytysaikoja. Tietoja käsitellään ja säilytetään sähköisissä potilas-/asiakastietojärjestelmissä (Pegasos, Hilkka, Effica). Tietojärjestelmien tekninen suojaaminen on hoidettu käyttäjätunnuksilla, käytönrajoituksilla ja salasanoilla. Järjestelmien palomuurit, virustorjunta, salausjärjestelmät, langattomat yhteydet ym. tekninen tietoturva on ajantasaista ja turvaustoimia päivitetään jatkuvasti.

Paperimuotoiset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja -asetuksen mukaisesti potilas-/asiakaskohtaisiin kansioihin. Tietoja käsitellään myös erikseen määritellyissä maksutapahtuma- ja tietojenkäsittelytehtävissä, tehtävän mukaisin käyttöoikeusrajauksin. Potilastietoja käsittelevät ainoastaan potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tietojen käsittely edellyttää voimassa olevaa hoitosuhdetta. Henkilökunta on koulutettua ja tietoista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä ja toimii niiden minimoimiseksi. Henkilöstö on vaitiolovelvollista ja ohjeistettua toimimaan asiakkaan yksityisyydenturvaamiseksi.

Tallennettavat henkilötiedot:

  • Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot, asumistiedot, huoltajan/yhteyshenkilön tiedot, potilastiedot
  • Koti-, asumis- ja sairaalapalveluissa (Hoiva- ja huolenpitopalvelut) maksun määräämiseen liittyvät tulo- ja menotiedot asiakkaalta sekä yhteistaloudessa asuvilta

Asiakkaan tietojen käsittelyssä noudatettava keskeinen lainsäädäntö:

  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
  • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
  • Henkilötietolaki (523/1999)
  • Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989)
  • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
  • Tartuntatautilaki (583/1986)
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Hyvinkään kaupungilla on käytössä Omankanta palvelu. Omakannassa voit, tarkastella omia tietojasi ja antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää sen. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella omakanta.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Lomakkeet tietojen tarkastukseen, virheiden oikaisuun, tietojen luovutukseen, potilastietojen käsittelyn selvittämiseen alla. Lomakkeet toimitetaan piirien tai hoitavan yksikön kansliaan, Pääterveysasemalle (Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää), tai Kaupungintalon kansliaan (Kankurinkatu 4-6, 05810 Hyvinkää). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/sosiaali--ja-terveys/terveyspalvelut/potilasohjeet-ja-lomakkeet/rekisteritietojen-tarkpyynto.pdf

Virheen oikaisuvaatimus

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/sosiaali--ja-terveys/terveyspalvelut/potilasohjeet-ja-lomakkeet/virheen-oikaisuvaatimus.pdf

Puolesta asiointilupa

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/sosiaali--ja-terveys/terveyspalvelut/potilasohjeet-ja-lomakkeet/asiointilupa_sote.pdf

Selvitys potilastietojen käsittelystä

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/sosiaali--ja-terveys/terveyspalvelut/potilasohjeet-ja-lomakkeet/selvityspyynto-potilastietojen-kasittelysta.pdf

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 6.7.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA