Hoitopaikan valinta

Kiireettömän hoitopaikan valinta - valinnanvapaus 

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu kotimaassa terveydenhuoltolakiin. Kuntalainen voi valita, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi. Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää.

Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita mm. terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoidon palveluita, suun terveydenhuollon palveluita, ehkäisy-, äitiys- ja lasten neuvolapalveluita sekä avohoidon kuntoutuspalveluita ja hoitotarvikejakelua.

Terveysaseman vaihtamisesta kuntalaisen on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy valitulle kunnalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Terveysasemaa voi vaihtaa jättämällä tai postittamalla Kiireettömän hoitopaikan vaihtaminen -ilmoituslomakkeen sekä hoitovastuussa olevalle että valitun kunnan terveysasemalle. Ilmoituslomakkeita saa myös terveysasemilta.

Lomake postitetaan osoitteeseen Hyvinkään terveyskeskus, Hallinto, Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää.

Asioiminen

Hyvinkäällä voi ryhtyä asioimaan kolmen (3) viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus on jätetty terveysasemalle tai neljän (4) viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus on postitettu. 

Terveysasema Hyvinkäällä

  • Pääterveysasema, Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää

Yhteydenotot palvelua tarjoavaan yksikköön:

Omahoitajan ja lääkärin vastaanotto
Ulkopaikkakuntalaisten ajanvaraus omahoitaja ma–to 7–15, pe 7-13, p. 019 459 3939.

Äitiys- ja lastenneuvola
Asiakas voi ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi terveyden edistämisen esimieheen numeroon 0400 448 427  ja keskustella mahdollisesta asiakkuuden sijoituspaikasta. Asiakas ei voi valita terveydenhoitajaa ja lääkäriä, mutta toiveita voi esittää.

Suun terveydenhuolto, katso lisätiedot

Kuntoutuspalvelut ja apuvälinepalvelu, katso lisätiedot

Hoitotarvikejakelu, katso lisätiedot

Kelakorvaus

Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta Kela voi myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada.

Tilapäinen oleskelu muussa kunnassa

Valinnanvapauden myötä terveyskeskuspalveluja voi käyttää myös kotikunnan ulkopuolella, missä oleskelee säännöllisesti tai pitkäaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitoa varten tarvitaan omalla terveysasemalla tehty hoitosuunnitelma, jonka perusteella palveluja annetaan toisessa kunnassa. Ilmoitus hoitovastuussa olevaan kuntaan sekä tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen on tehtävä palvelujen tarpeesta riippuen vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Valinnanvapaus koskee myös erikoissairaanhoitoa

Hoitava lääkäri tekee päätöksen erikoissairaanhoidon tarpeesta ja arvioi minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Julkisen sairaalan potilaaksi voi hakeutua terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteellä. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairastapauksessa jokainen saa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Ilmoituslomake

Kiireettömän hoitopaikan vaihtaminen - ilmoituslomake (pdf) 

Hoitotakuun toteutuminen Hyvinkäällä

Lisää tietoa hoitopaikan valinnanvapaudesta 

Keski-Uudenmaan soten valinnanvapauskokeilusta lisätiedot löydät täältä

Päivitetty 25.1.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA