Elintavat.jpg

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Oikeus hyvään hoitoon, palveluun ja kohteluun

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja palvelusta sosiaali- ja terveystoimen yksiköille asiakaspalautelomakkeella tai muistutuksella.

Asiakaspalaute

Voit antaa asiakaspalautetta sähköisellä asiakaspalautelomakkeella. Lomakkeella voit antaa myös myönteistä palautetta ja esittää kehittämisehdotuksia. Asiakaspalaute käsitellään henkilökunnan kanssa ja yksikön toimintaa pyritään kehittämään palautteiden perusteella. Asiakaspalautelomake on suojaamaton yhteys, lomakkeelle ei voi kirjoittaa henkilökohtaisia asiakas- tai potilastietoja. Asiakaspalautteeseen ei anneta automaattisesti vastausta kirjallisessa muodossa. Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, laita mukaan yhteystietosi. Asiakaspalautteen voit antaa myös nimettömänä.

Muistutus

Väärinkäsitykset, jotka liittyvät hoitoon ja kohteluun potilaan/asiakkaan ja työntekijän välillä voidaan usein selvittää avoimella keskustelulla, eli suullisesti. Avoimella keskustelulla voidaan usein myös korjata hoidossa tai palvelussa tapahtuneet virheet tai puutteet. Mikäli avoin keskustelu ei tyydytä sinua, voit tehdä muistutuksen kirjallisena.

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin olet tyytymätön saamassa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelussa. Jos mahdollista, nimeä muistutukseen myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan olet tyytymätön.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/ sosiaaliasiamies, joiden tehtäviin kuuluu potilaan /asiakkaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.

Muistutus -lomakeet lähetetään Hyvinkään sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon, PL 46, 05801 Hyvinkää.

Kantelu

Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä

Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kantelulla saa koetun epäkohdan valvovan viranomaisen tietoon.
Kantelun perusteella ei kuitenkaan makseta vahingonkorvauksia. Sen sijaan valvova viranomainen voi esimerkiksi antaa kantelun perusteella viranomaiselle huomautuksen.

Potilasvahinkoilmoitus

Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain (25.7.1986/585) perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.

Lisätietoa ja neuvontaa edellä mainituista antavat

Päivitetty 29.1.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA