Potilasasiamies

Hyvä hoito ja kohtelu

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita on kohdeltava.

Potilasasiamies Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä

Oikeus hyvään kohteluun

Potilaalla on oikeus hyvään, kunnioitettavaan ja asialliseen kohteluun, kun hän asioi terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Potilasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Potilaan yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuri tulee ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.

Oikeus hyvään hoitoon

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveyden- ja sairaanhoitoa tähän käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa.

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Hoidon on oltava sekä objektiivisesti että subjektiivisesti hyvää. Objektiivisesti hyvä hoito on lääketieteellisesti perusteltua ja näyttöön perustuvaa. Subjektiivinen hyvä hoito tarkoittaa potilaan kokemusta hyvästä hoidosta.

Potilasasiamies toimii potilaslain 11 §:n mukaan potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä hoidon laadun parantamiseksi ohjaamalla ja neuvomalla potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Potilasasiamiestoiminta on asiakaslähtöistä ja potilaiden näkökantoja kunnioittavaa. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän vahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamiehen tehtävien luonne on neuvoa-antava.

Potilasasiamies on perehtynyt potilaan oikeusasemaan ja terveydenhuollon järjestelmään. Potilasasiamies on puolueeton neuvoessaan potilasta ja tämän omaista/ läheistä sekä henkilöstöä. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamies ei myöskään tulkitse potilasasiakirjojen sisältöä.

Asiakaslähtöisyyden periaatteiden mukaan potilasasiamies tilastoi toimintaansa ja antaa tilastosta vuosittain tietoa hoitoyksiköistä vastaaville johtajille.

Tutustu myös

Lomakkeita

 

Päivitetty 29.3.2019 Tulosta

Hyvinkään sairaalan potilasasiamies

Jaana Inkilä
Tavoitettavissa ma-ke
p.  040 758 9715
Hyvinkään sairaala
Sairaalankatu 1, H-rakennus 2. kerros

Postiosoite: Hyvinkään Sairaala , Kirjaamo, Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää
jaana.inkila(@)hus.fi
Lisätietoja

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA