Vapaaehtoistoiminta

Tarvitsetko apua? Haluatko auttaa?  

ENTER ry - ikäihmisten tietotekniikkayhdistys www.entersenior.fi

 • Yhdistyksen vapaaehtoiset eläkeläiset tarjoavat vertaisopastusta tietotekniikan ja kännykän käytössä. Opastus on henkilökohtaista, maksutonta ja avointa kaikille senioreille. Opastuspaikat Hyvinkäällä: kaupunginkirjasto sekä Onnensilta.

HUS - Hyvinkään sairaala, Potilasoppimiskeskus Soppi

 • Erikoissairaanhoidossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on antaa iloa ja tukea potilaille. Vapaaehtoistoiminnan avulla tuetaan potilaan sopeutumista sairauteen ja oman hoidon hallintaan sekä tarjotaan mahdollisuus kiireettömään kohtaamiseen. Vapaaehtoistehtäviä ovat esimerkiksi aula-avustaja ja vertaistukija.
  Hyvinkään sairaalassa vapaaehtoistoimintaa koordinoi Potilasoppimiskeskus Soppi, p. 050 428 7667 (vapaaehtoistoiminnan koordinointi).

Hyvinkään kaupunki, www.hyvinkaa.fi/vapaaehtoistyo/

Hyvinkään seurakunta, vapaaehtoistoiminta

 • Seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa on monia mahdollisuuksia auttaa ja tukea lähimmäistä. Vapaaehtoistoiminnassa jokainen voi palvella omilla lahjoillaan.
 • Vapaaehtoistyöt löydät vapaaehtoistyo.fi-palvelusta

Hyvinkään yhdistykset Hyvy ry, järjestökeskus Onnensilta

 • Vapaaehtoistoiminta
 • Vapaaehtoiset toimivat Onnensillan kahviossa kahvia keitellen ja asiakkaiden kanssa seurustellen. Vapaaehtoinen voi myös toimia omien taitojensa mukaan harrasteryhmien vetäjänä. Onnensillassa ovat edustettuna kaikki Hyvinkään sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, joissa on tarjolla moninaista vapaaehtoistoimintaa.

Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

 • Vapaaehtoistoiminnassamme on paljon erilaisia vaihtoehtoja auttaa, tukea ja tuottaa hyvää mieltä omaishoitajille, hoidettaville sekä samalla myös itselle: omaishoitajan tukiystävänä, hoidettavan ulkoilu- ja harrastuskaverina, vertaisohjaajana, kokemusasiantuntijana, ohjaajana ja neuvojana tai kahvin keittäjänä OmaisOivan infopisteissä ja kahvilatoiminnassa. www.hyvinkaanomaishoitajat.fi

Kriisikeskus HYMISE

 • Hymisen vapaaehtoisena voi toimia monin eri tavoin; http://www.mielenterveysseurat.fi/hyvinkaa/vapaaehtoistoiminta/
 • Vapaaehtoiset muun muassa auttavat ja tukevat erilaisissa elämäntilanteissa tai arjessa selviytymisessä. Vapaaehtoiset voivat toimia valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, yksilötukihenkilönä, ryhmänohjaajina tai olla mukana tapahtumien järjestelyissä ja tapahtumissa.
 • Hymise pitää vapaaehtoisistaan huolta erilaisilla koulutuksilla, virkistystapahtumilla sekä säännöllisellä työnohjauksella.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri

 • Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta on käynnistynyt Hyvinkäällä. Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuuttajaäideille.
  Tule ystäväksi maahanmuuttajataustaiselle äidille! Lisätietoja: http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/
 • Perhekummit ovat mukana lapsiperheen arjessa. Oman perhekummin voivat saada lapsiperheet ja lasta odottavat perheet, jotka kokevat tarvitsevansa tukea elämäänsä.
  Ryhdy sinäkin perhekummiksi! Lisätietoa: http://olettarkea.fi/

SPR:n Hyvinkään osasto, https://rednet.punainenristi.fi/node/5895

 • Ystävätoiminnan päämääränä on tukea ihmisten selviytymistä eri elämäntilanteissa ja lievittää yksinäisten ihmisten eristäytyneisyyttä.
 • Vapaaehtoisen Ystävän tärkein tehtävä on antaa aikaansa, mitään erityistaitoja ei tarvita.

TYKÖNÄ-pilotti:

 • Tykönä on kaupungin organisoima pilotti koti- ja omaishoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen. Tykönä-pilotissa asiakkaat otetaan mukaan suunnittelemaan itselle mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Ryhmissä tapahtuvaa toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset Tykönä-ohjaajat, jotka koulutetaan kohtaamaan asiakkaat kuunnellen, huomioiden ja osallistaen. Lisätietoa täältä

VapaaehtoisVoimala:

 • VapaaehtoisVoimala on Hyvinkään kaupungin toimipiste, joka koordinoi ikäihmisille suunnattua vapaaehtoistoimintaa. VapaaehtoisVoimalan vakiintuneita toimintamuotoja ovat Tykönä-kerhot, Aamukorva, Arjen Kuriirit, Saattaja-apu, Kauppakaverit, Riksapyöräkuskit ja Kärrääjät.
 • VapaaehtoisVoimala järjestää kaikille avoimia, maksuttomia koulutuksia. Toiminnassa mukana oleville tarjotaan Kuukausikahvilassa neuvontaa, vertaistukea ja virkistystä. Voit tulla mukaan toimintaan juuri sellaisena kuin olet: pienikin panos on kaikille osapuolille iso asia.
 • Lisätiedot: www.facebook.com/hyvinkaanvapaaehtoisvoimala/

 

 

 

 

Päivitetty 4.1.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ