Päivähoito ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kasvua ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Palveluita ovat päivähoito joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus. Vanhemmat voivat hakea lapselleen päivähoitopaikkaa, jos perheen kotikunta on Hyvinkää ja perheellä on oleskelulupa Suomeen. >> Lisää tietoa täällä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan palveluohjauksen kautta. Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen palveluista ja niihin hakemisesta saa palveluohjauksen koordinaattoreilta:

varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi

Palveluohjauksen koordinaattori Heidi Husu p. 0400 784 781

Palveluohjauksen koordinaattori Mari Lundén-Pallanza p. 0400 784 791

Monikulttuurinen varhaiskasvatus

Monikulttuurisen lapsen kohdalla huomioidaan oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä suomen kielen oppiminen muun kehityksen tukemisen lisäksi.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä –opetus eli S2-opetus toteutetaan päiväkodin arjessa. S2-lastentarhanopettaja kiertää varhaiskasvatuspalveluissa tukemassa monikielisten lasten suomen kielen oppimista ja konsultoimassa henkilökuntaa. >> Lisää tietoa täällä.

Lisätietoja:

Suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja Virpi Hämäläinen, Jussilankadun päiväkoti Jussilankatu 9, p.040 517 6128 virpi.hamalainen@hyvinkaa.fi

Perusopetus

Peruskoulun tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Peruskoulujen sivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja linkit koulun omille kotisivuille. Kasvatus- ja koulutus - valikosta Opetuksen tietopankki löydät lisää tietoa  mm. opetussuunnitelmasta, koulukuljetuksista, vieraiden kielten opiskelusta, erityisopetuksesta, maahanmuuttajaopetuksesta ja tukiopetuksesta. >> Lisää tietoa täällä.

Maahanmuuttajalasten- ja nuorten koulupolku Hyvinkäällä

1. Valmistava opetus

2. Siirtyminen perusopetukseen

3. STK-opetus (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

4. Oman äidinkielen opetus

Valmistava opetus

Kun peruskouluikäinen maahanmuuttajaoppilas muuttaa Suomeen, aloittaa hän koulupolkunsa valmistavan opetuksen ryhmässä. Hyvinkäällä on tällä hetkellä viisi valmistavan opetuksen ryhmää. Lähinnä alakouluikäisten luokat toimivat Puolimatkassa, Paavolassa ja Hyvinkäänkylässä ja yläkouluikäisten luokat Puolimatkassa ja Härkävehmaalla.

Valmistavaan opetukseen siirtyvät myös ne esikoulusta tulevat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä yleisopetuksen seuraamiseen. Kielitaito kartoitetaan esikoulussa erityisen S2-kielenkartoitusmateriaalin avulla.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on, että oppilaan suomen kielen taito kehittyisi sellaiselle taitotasolle, että hän voi siirtyä opiskelemaan perusopetuksen luokkaan. Tavoitteena on myös totuttaa oppilas suomalaiseen kouluun ja sen työskentelytapoihin. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti kullekin oppilaalle ja hän etenee oman oppimissuunnitelmansa mukaan. Alusta alkaen oppilasta integroidaan myös yleisopetuksen oppitunneille. Valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Siirtyminen perusopetukseen

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Usein hänet pistetään ikätasoaan vuotta alemmalle luokka-asteelle, jotta hän saa lisäaikaa suomen kielen oppimiseen. Tällä tavoin tuetaan myös muiden oppiaineiden opiskelua.

STK-opetus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus on suomen kieli ja kirjallisuus-oppiaineen yksi oppimäärä. Tämä oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Suomen kielen ja kirjallisuuden ohella oppilas tutustuu myös suomalaiseen kulttuuriin.

Hyvinkäällä erillistä STK-opetusta annetaan Puolimatkan, Paavolan ja Martin alakouluissa sekä Puolimatkan ja Härkävehmaan yläkouluissa. Muissa kouluissa STK-opetus toteutetaan eriytettynä suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla. Opetuksessa noudatetaan STK-opetussuunnitelmaa ja sen mukaista arviointia. Yläkoulussa STK-opetusta on kolme viikkotuntia, jolloin se korvaa kokonaan suomen kieli ja kirjallisuus-oppiaineen. Alakoulussa STK-opettaja ja luokanopettajat suunnittelevat yhdessä opetusta.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on mahdollisuus saada oman äidinkielensä tai muun kotona puhutun kielen opetusta, mikäli hänen oma äidinkielensä on virallisesti (väestörekisteriin

merkittynä) jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ryhmä voidaan perustaa, jos halukkaita kielen opiskelijoita on vähintään kuusi. Opetukseen liittyy myös oman kulttuurin opetusta. Yleensä omaa äidinkieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa, ja tunnit ovat pääsääntöisesti varsinaisen koulupäivän ulkopuolella. Tällä hetkellä Hyvinkäällä opetetaan albaniaa, arabiaa, daria, kiinaa, thaita, turkkia, venäjää, vietnamia ja viroa. Maahanmuuttajaopetuksen tietopankki >> täällä.

Lisätietoja:

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori / suomi toisena kielenä-opettaja
Kirsi-Marja Puhakka, Puolimatkan koulu, p. 040 155 6361

Päivitetty 27.6.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA