Lastensuojelu

Lastensuojelun asiakkuus alkaa sen jälkeen, kun palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä on todettu lastensuojelun tukitoimien tai kiireellisten lastensuojelutoimenpiteiden tarve. Lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen ja tämän huoltajien/vanhempien kanssa. Suunnitelmassa kuvataan lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarve sekä olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan.

 Lastensuojelun tarjoamat palvelut

  • avohuollon sosiaalityö: moniammatillinen verkostotyö, sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan tapaamiset, avohuollon tukitoimet
  • sijaishuollon sosiaalityö: perhe- tai laitossijoitukset
  • jälkihuolto

Lastensuojelun avohuollossa tehdään asiakassuunnitelmaan perustuvaa muutostyötä. Lastensuojelussa tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen lähi- sekä viranomaisverkostojen kanssa. Prosessia johtaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Avohuollossa suunnitellaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa tarvittavat tukitoimet muutoksen aikaansaamiseksi. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimina käytetään mm. tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta ja avohuollon sijoitusta.

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa perheen omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Sijaishuolto palvelee huostaan otettuja lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään. Lisäksi sijaishuollon jälkihuollon asiakkaina ovat lapset ja nuoret, joiden huostaanotto ja sijoitus on päättynyt.

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan silloin, kun kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi voi asua kotona. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Huostaanotetulle lapselle laaditaan vähintään kerran vuodessa asiakassuunnitelma. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi ja se päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Huostaanoton jatkamisen edellytyksiä arvioidaan koko huostaanoton ajan. Huostaanoton lopettamista harkitaan aina lapsen edun mukaisesti silloinkin, kun huostaanottoon johtaneet syyt ovat poistuneet.
Lastensuojelun palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta perhe- ja laitoshoitoa, joista määritellään vanhemmille maksu heidän tulotasonsa mukaan. 

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja perheohjaajia. 

Tutustu myös 

Sosiaaliportti / lastensuojelun käsikirja

Finlex - lastensuojelulaki

 

Päivitetty 7.1.2019 Tulosta

Lastensuojelu

Suutarinkatu 2 C, PL 46
05801 Hyvinkää


p. 019 459 11 (Vaihde)
f. 019 476 310

ma 8-18, ti- to 8-16 pe 8-13

Kiireellisissä tapauksissa yhteydenotot virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen NOPSAan 
0400 563 842

ma - to 8 - 15, pe 8 - 13

muina aikoina Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys

040 315 3970 ( 24h)

Perhekeskus palvelee
maanantaisin myös
iltaisin klo 18 asti

   
Lastensuojelun avohuolto esite

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ