Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on täydentävä vaihtoehto julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen yksityisten palveluntuottajien avulla. Palveluseteli on sitoumus, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti.

Palvelusetelimallissa kunta antaa palveluiden järjestäjänä asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta.

Palveluntuottaja saa kunnalta korvauksena asiakkaalle antamastaan palvelusta palvelusetelin arvon mukaisen summan. Käytännössä palveluseteli on viranhaltijapäätös, jossa määritellään palvelusetelin sisältämä palvelu, setelin arvo ja voimassaoloaika.

Hyvinkään kaupunki hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kaupungin myöntämää tehostetun asumispalvelun palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen edellyttää, että palveluntuottaja täyttää lain ja kaupungin asettamat hyväksymiskriteerit.

Kunta, Aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisina.

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Palvelusetelillä järjestettävän palvelun on vastattava sitä tasoa, jota edellytetään kunnan tuottamilta vastaavilta palveluilta. Hyvinkään kaupunki valvoo kaikkia kaupungin alueella toimivia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia, myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottajia.

Päivitetty 14.1.2019 Tulosta

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

OTA YHTEYTTÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 / Sandelininkatu 1 B
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@keusote.fi

Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15

Keusote yhteystiedot

Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet (sosiaali-ja terveystoimen osalta):
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@keusote.fi

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT 003728449694
operaattori CGI 003703575029
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA