Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on täydentävä vaihtoehto julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen yksityisten palveluntuottajien avulla. Palveluseteli on sitoumus, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti.

Palvelusetelimallissa kunta antaa palveluiden järjestäjänä asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta.

Palveluntuottaja saa kunnalta korvauksena asiakkaalle antamastaan palvelusta palvelusetelin arvon mukaisen summan. Käytännössä palveluseteli on viranhaltijapäätös, jossa määritellään palvelusetelin sisältämä palvelu, setelin arvo ja voimassaoloaika.

Hyvinkään kaupunki hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kaupungin myöntämää tehostetun asumispalvelun palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen edellyttää, että palveluntuottaja täyttää lain ja kaupungin asettamat hyväksymiskriteerit.

Kunta, Aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisina.

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Palvelusetelillä järjestettävän palvelun on vastattava sitä tasoa, jota edellytetään kunnan tuottamilta vastaavilta palveluilta. Hyvinkään kaupunki valvoo kaikkia kaupungin alueella toimivia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia, myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottajia.

Päivitetty 6.11.2017 Tulosta

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
OVT-tunnus   003701258660
verkkolaskuosoite 003701258660
operaattori OpusCapita Group Oy
(välittäjän tunnus 003710948874)
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
  

SEURAA MEITÄ SOMESSA