Hyvinkään terveyskeskus jaetulla 3. sijalla Terveysasemat oppimisympäristöinä–kyselyssä

Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto on tehnyt selvityksen miten lääkärien jatkokoulutus on järjestetty Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksissa. Hyvinkään terveyskeskus on sijoittunut selvityksessä jaetulle 3. sijalle. ”Olemme voineet järjestää koulutuksen rakenteet yliopiston ohjeiden mukaisesti ainakin pääpiirteissään ja koko henkilökunnalla, hoitajat mukaan lukien, on myönteinen asenne koulutusvaiheen lääkäreihin”, kertoo Hyvinkään terveyskeskuksen ylilääkäri Susanna Satuli-Autere.

Koulutusterveyskeskusten tulee täyttää muun muassa seuraavat kriteerit:

  • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava tai terveyskeskuksen ylilääkäri hoitaa tätä roolia.
  • Terveyskeskuksen koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen ohjaajan, jonka tulee olla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
  • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa.
  • Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä.
  • Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.
  • Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia, josta osa tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.
  • Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus osallistua vähintään päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

-----

HUS ja Helsingin yliopisto ovat tehneet Hyksin erityisvastuualueen terveyskeskusten kanssa koulutussopimuksia. Sopimusterveyskeskuksia on yhteensä 25. Yleislääketieteen erityiskoulutusvaiheen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson ohjaajia on noin 130 ja yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajia noin 80. Osin nämä ovat samoja henkilöitä.

Lisätiedot selvityksestä osoitteessa http://www.hus.fi/ammattilaiselle/husn-perusterveydenhuollon-yksikko/laakarien-jatkokoulutuksen-kehittaminen-ja-koordinointi/koulutusterveyskeskukset/, jossa selvityshankkeen raportti julkaistaan viimeistään syyskuussa 2016.

Päivitetty 30.5.2016 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

 

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
OVT-tunnus   003701258660
verkkolaskuosoite 003701258660
operaattori OpusCapita Group Oy
(välittäjän tunnus 003710948874)
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
  

SEURAA MEITÄ SOMESSA