Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Hyvinkäällä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee maksamaan tuloistaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut. Myös ulosotossa olevat velat huomioidaan, vaikkei tuloista hakemushetkellä olisikaan ulosmittausta.

Toimeentulotuen saajalla saattaa olla edellytyksiä sosiaalisen luototuksen saamiseen joissain erityistapauksissa. Tällöinkin sosiaalisen luoton hakeminen käynnistyy talous- ja velkaneuvonnasta.

Jos hakija pystyy kohtuullisessa ajassa säästämään tuloistaan hankintoihin tarvittavan summan, tekee hankinnat vähitellen tai saa lainaa luottojen järjestelemiseen, sosiaalista luottoa ei myönnetä. Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Luoton tarkoitus

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

  • kohtuullisen kodin hankintoihin
  • kohtuullisiin pienehköihin asunnon muutostöihin
  • työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostamiseen
  • osamaksurästeihin, vuokravelkoihin ja muiden pienehköjen velkojen järjestämiseen
  • muihin menoihin, jotka auttavat hakijaa selviytymään itsenäisesti

Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Luoton määrä ja korko

Luoton määrä on enintään 10 000 €. Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin. Luotosta peritään 12 kuukauden EURIBOR -viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Korko peritään kuukausierien yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Koron tarkistus tapahtuu 12 kuukauden välein. Sosiaalisesta luotosta ei peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Luoton takaisinmaksuehdot

Takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 €. Luotosta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Takaisinmaksuaikana sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihinsa, jos hänen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen ilman hyväksyttävää syytä johtaa perimistoimiin.

Sosiaalisen luoton hakeminen

Hakija voi täyttää hakemuksen luotosta itse tai yhdessä Hyvinkään kaupungin talous- ja velkaneuvojan kanssa. Hakemuksessa on perusteltava luoton tarve ja selvitettävä luoton kohde. Hakijan tulee myös arvioida, kuinka luotto auttaa hänen taloudenhallintansa sekä itsenäiseen selviytymiseensä. 

Lisätietoja:

velkaneuvonta@hyvinkaa.fi

Puhelinaika
ma-pe klo 9.30-10.30

Elina Lindgren
p. 040 701 4859

Jenni Lindfors 
p. 040 583 2079

 

 

Päivitetty 28.11.2017 Tulosta

Sosiaalinen luototus

Riitta Miettunen
P. 019 459 3071

 

 Linkki kaupungin etusivulle

 

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
OVT-tunnus   003701258660
verkkolaskuosoite 003701258660
operaattori OpusCapita Group Oy
(välittäjän tunnus 003710948874)
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
  

SEURAA MEITÄ SOMESSA