Perhehoito ja sen muodot - Hyvinkää Internet

 

Perhehoito ja sen muodot

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen asumista perheessä, joka on valmennettu ja hyväksytty toimimaan perheenä sijoitetulle lapselle.

Lapsen oikeus on saada kasvaa ja elää perheessä. Lapsen hyvän psyykkisen ja fyysisen kasvun edellytyksenä ovat turvalliset aikuiset ja ympäristö.

Joskus lapsen perheen tilanteessa voi olla kuormittavia tekijöitä ja ongelmia, joiden myötä lapsen tasapainoinen kasvu, riittävä huolenpito ja hoito voivat häiriintyä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien riittämättömyys voi johtaa lapsen edun vaatiessa lapsen sijoitukseen oman kodin ulkopuolelle. Sijoitus voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikainen.

Perhehoidon järjestäminen Pihlajassa perustuu perhehoitolakiin.

Pitkäaikainen perhehoito

Pihlajan alueella pitkäaikaisesta perhehoidosta puhutaan, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus perhehoidosta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olleessaan lapsi asuu oman kodin ulkopuolella. Usein pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettu lapsi on huostaanotettu. Lain mukaan sijoituksen tarvetta ja kestoa tulee arvioida vuosittain.

Lyhytaikainen perhehoito

Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaiseen perhehoitoon joko avohuollon tukitoimenpiteenä suunnitelmallisesti tai kriisitilanteessa akuutisti ja odottamattomasti kiireellisenä sijoituksena. Lapsi voi palautua lyhytaikaisesta perhehoidosta takaisin omaan kotiin tai lapselle haetaan pitkäaikainen sijoituspaikka.

Ammatillinen sijaisperhehoito

Ammatillinen sijaisperhehoito on myös pitkäaikaista ja se on kohdennettu sijoitusta tarvitseville 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ammatillinen sijaisperhehoitaja toimii toimeksiantosuhteessa ja hänellä on vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveysalan tutkinto (esim. sosiaalialan AMK-tutkinto tai psykiatrisen sairaanhoidon tutkinto AMK) sekä riittävä työkokemus lastensuojelun alalta ja sijoitetun lapsen hoitamiseen liittyvää erityisosaamista. Häntä edellytetään jäämään kotiin hoitamaan lapsia/nuoria. Ammatilliseen sijaisperhehoitoon sijoitetun lapsen tai nuoren hoitaminen on vaativaa ja siksi sijaisvanhemmilta edellytetään alan koulutusta ja näiden lasten ja nuorten hoitopalkkiot ovat korkeammat kuin tavallisessa perhehoidossa. Ammatillinen sijaisperhehoito ei ole ammatillista perhekotitoimintaa, mutta voi olla sijoittajalle vaihtoehto perhekotisijoitukselle.

Sijaishoito perhehoitajan vapaan aikana

Sijaishoitajat toimivat perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitajina perhehoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Sijaishoitajien toimeksiantosopimukset vapaiden sijaistamisen osalta ovat voimassa toistaiseksi. Perhehoitajat voivat sijaistaa toisiaan tai sijaishoitaja voi olla esimerkiksi perhehoitajan tai sijoitetun lapsen lähiverkostosta.

 

Päivitetty 28.11.2017 Tulosta

Valmennukset/tapahtumat

kalenteri

 
 

OTA YHTEYTTÄ

Käyntiosoite:
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
Suutarinkatu 2 H
05900 Hyvinkää
 
Kaikille yhteinen sähköposti: pihlaja@hyvinkaa.fi Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen.


Postiosoite:   
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
Hyvinkään kaupunki /
Perhe- ja sosiaalipalvelut
PL 46
05801 Hyvinkää

 

Päivystys arkisin klo 9-15 
p. 040 155 4411