Nopon alueen pilaantuneiden maiden ja pohjaveden puhdistustyöt alkavat

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

18.8.2019

Nopon alueen pilaantuneiden maiden ja pohjaveden puhdistaminen alkaa syksyllä. Hyvinkään kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet alueen puhdistamisesta valtion jätehuoltotyönä. Puhdistustyön tilaajana toimiva Pirkanmaan ELY-keskus on saanut urakkatarjoukset entisen pesularakennuksen purkamisesta, pilaantuneen maan kaivuusta ja pohjaveden puhdistamisesta. Urakkasopimukset pyritään allekirjoittamaan elo-syyskuun vaihteessa, jonka jälkeen valmistelevat työt voidaan aloittaa.

Hyvinkään kaupunki teki ilmoituksen pilaantuneen maan puhdistamisesta kesäkuussa Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselle (UUDELY). UUDELY antoi luvan puhdistamiseen 26.7.2019; päätös on nähtävissä ELY-keskusten www-sivuilla. Puhdistaminen tehdään UUDELY:n päätöksen mukaisesti ja sen toteutumista valvoo UUDELY:n lisäksi Hyvinkään kaupungin ympäristöviranomainen.

Nopossa sijainnut pesula on käyttänyt toiminnassaan tetrakloorieteeni-nimistä kloorattua liuotinta. Liuotinta on joutunut maaperään ja edelleen pohjaveteen ainakin 1970-luvulla tapahtuneessa tulipalossa.

Puhdistus toteutetaan pääasiassa in situ -menetelmällä, jossa maaperään ja pohjaveteen syötetään tehoaineita, jotka hajottavat kloorattuja liuottimia.  Tehoaineet syötetään suoraan siihen maakerrokseen, jossa liuottimet ovat. Tehoaineet ovat yhdisteitä, jotka tehostavat haitta-aineiden luonnollista hajoamista.

In situ -puhdistuksella voidaan minimoida pilaantuneen maan kaivamista ja näin vähentää merkittävästi maan kaivamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvia häiriötä. Tästä huolimatta raskas liikenne lisääntyy syksyllä lyhytaikaisesti, kun pesularakennuksen purkujätteet kuljetetaan pois. Lisäksi alueelta kuljetetaan arviolta 50 rekallista pilaantunutta maata. Pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi, joten pölyämistä ei tapahdu. Purkaminen ja kaivaminen aiheuttavat syksyllä tilapäistä meluhaittaa.

In situ -puhdistuksessa tehoaineiden vaikutus on hidasta, joten pohjaveden puhdistustulokset saavutetaan lopullisesti vasta useiden vuosien kuluttua. Aktiivisten toimenpiteiden jälkeen puhdistuminen jatkuu passiivisena maaperässä. Lopullisena tavoitteena on saada alueen vedenotto uudelleen käyntiin.

Puhdistushanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (www.maaperakuntoon.fi). Alueen tutkimus- ja suunnittelutöissä jatkaa konsulttina Ramboll Finland Oy.

Puhdistamisesta järjestetään kaikille avoin tiedotustilaisuus Nopon koululla 28.8. klo 17.30. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin puhdistamisen toteuttamisesta ja sen vaikutuksista alueella. 

 

Yhteyshenkilöt:

Hyvinkään kaupunki
Tutkimusten yhteyshenkilö, Marita Honkasalo, p. 040 745 4915, sähköposti: marita.honkasalo@hyvinkaa.fi

Pirkanmaan ELY-keskus
Tutkimusten yhteyshenkilö, Petri Heino, p. 040 1624576, sähköposti: petri.heino@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy
Ympäristökonsultti, Kimmo Järvinen, p. 040 0833 147, sähköposti: kimmo.jarvinen@ramboll.fi

 

 

Päivitetty 21.8.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ