Kaupunginhallitukset päätökset 29.4.2019

 

 

87 §  VALTUUSTOALOITE JATKUVAN KASVATUKSEN PERIAATTEESTA HYVINKÄÄN METSISSÄ

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.

88 §  VALTUUSTOALOITE ESTEETTÖMYYSASIAMIEHEN TOIMEN PERUSTAMISESTA HYVINKÄÄLLE

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon.

Päätös

Pyydetään myös lausunnot teknisestä lautakunnasta, ympäristölautakunnasta ja vammais- ja
vanhusneuvostoilta, muuten esityksen mukaan. 

89 §  VALTUUSTOALOITE KOULULAISKORTIN SAAMISEKSI KYLIENKIN KOULULAISILLE

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan sekä nuorisovaltuuston lausunnot.

Päätös

 Esityksen mukaan.

90 §  VALTUUSTOALOITE HYVINKÄÄLÄISTEN LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROJEN JUNIORITOIMINNAN HARJOITTELU- JA PELIVUOROJEN MAKSUTTOMUUDESTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon.

Päätös

Pyydetään myös nuorisovaltuuston lausunto, muuten esityksen mukaan.

91 §  PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY; YHTIÖKOKOUS

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa 23.5.2019 pidettävään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa tälle tarpeelliseksi katsottamansa ohjeet.

Päätös

Nimetään vesihuoltojohtaja Tapio Lankinen edustajaksi.

92 §  HYRIA KOULUTUS OY:N YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus - nimeää edustajan Hyria Koulutus Oy:n yhtiökokoukseen 28.5.2019 - antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousasioiden käsittelemiseksi.

Päätös

Nimetään liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen edustajaksi. 

93 §  ASEMAKAAVAN MUUTOS 20:006 KORTTELIIN 1902 (Peltokuumolantie 2 ja 4)

Esitys                

Kaupunginhallitus päättää:
1) hyväksyä 20. kaupunginosan (Kuumola) korttelia 1902 ja erityisaluetta koskevan asemakaavamuutoksen (20:006) nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet ja
2) hyväksyä 20.3.2019 päivätyn asemakaavamuutoksen (20:006), jolla muodostuu 20. kaupunginosan (Kuumola) kortteli 1902 ja erityisaluetta

Päätös

Esityksen mukaan.

94 §  ASEMAKAAVAN MUUTOS 18:021, KORTTELIN 1731 OSA (Helletorpankatu 31)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että
1) käynnistetään korttelin 1731 osaa koskeva asemakaavamuutoksen (18:021) edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti
2) ja hakijalta peritään teknisen lautakunnan päätöksen 24.09.2013/163§, maksuluokan II mukainen palkkio 6000 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 400 €/kuulutus. Korvaukset ja kuulutuskustannukset peritään kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laadinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

95 §  VALTUUSTOALOITE: HYVINKÄÄN RATSASTUSREITIT KARTALLE

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan. 

96 §  HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2021, VUODEN 2019 PÄIVITYS

Esitys

Kaupunginhallitus pyytää Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalta, Ympäristölautakunnalta, Opetuslautakunnalta, Tekniseltä lautakunnalta, Vammaisneuvostolta, Vanhusneuvostolta ja Nuorisovaltuustolta lausunnot liitteenä olevasta valtuustokauden Turvallisuussuunnitelma 2017-2021, vuoden 2019 päivityksestä.

Päätös

Esityksen mukaan.

97 §  OSTOTARJOUS KILVANRINTEEN KIINTEISTÖT OY:N OSAKKEISTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Hyvinkään kaupungin omistamat Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakkeet (962 kpl) myydään Nurmijärven kunnalle 115 000 euron kauppahinnalla. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan kaupan muut ehdot tavanomaisin ehdoin sekä allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

 Palautetaan valmisteluun.

98 §  SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen.

Päätös

 Esityksen mukaan.

99 §  KUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITTIEN KOROTTAMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin olemassa olevat kuntatodistusohjelmaa koskevat sopimukset uusitaan siten, että rahalaitoskohtaiset limiitit korotetaan 30 000 000 euroon.

Päätös

Esityksen mukaan.

100 §  KONSERNIJOHTOON KUULUVIEN VIRANHALTIJOIDEN YHTEISÖKOHTAINEN TYÖNJAKO

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernijohdon työnjaon liitteen mukaisesti.

Päätös

 Esityksen mukaan.

 

101 §  SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2018

Esitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2018 tiedoksi.

Päätös

 Merkitään tiedoksi.

102 §  MAANKÄYTTÖSOPIMUS, KIINTEISTÖT 106-6-522-8 JA 106-6-522-7

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen. Allekirjoitettavaan sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Päätös

 Esityksen mukaan.

103 §  MAANKÄYTTÖSOPIMUS, KIINTEISTÖ 106-6-528-14

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen. Allekirjoitettavaan sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Päätös

 Esityksen mukaan.

104 §  EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019, VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää
1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 26.5.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten.
2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset

Päätös

 Esityksen mukaan.

105 §  TILINPÄÄTÖS 2018

Esitys

Kaupunginhallitus päättää
1) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
3) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden alijäämä -2 290 230,19 euroa lisätään oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille
4) oikeuttaa talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 29.4.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ