Kaupunginhallituksen päätökset 8.10.2018

259 § HENKILÖSTÖN SIIRRON PERIAATTEET JA JATKOTOIMENPITEET LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄÄN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Henkilöstön siirron periaatteet –asiakirjan

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan
 

260 § UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTI

Esitys

Kaupunginhallitus päättää osallistumisesta Uudenmaan maakuntaparlamenttiin.

Päätös

Päätettiin, että Uudenmaan maakuntaparlamenttiin osallistuvat Tuija Linna-Pirinen, Pekka Laine ja Iida-Eveliina Rantalainen sekä päiväosuuteen Marja-Leena Laine ja Leena Meri
 

261 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN JA NEUVOTTELUKUNTAAN

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää

 • säätiön hallitukseen kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2020 ja
 • säätiön neuvottelukuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2022

Päätös

Asian käsittely jäi pöydälle
 

262 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei etuosto-oikeutta käytetä edellä mainituissa kiinteistökaupoissa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan
 

263 § RAKENNUSKIELLON JATKAMINEN KORTTELIN 1735 TONTEILLA 1,2,5, JA 7 SEKÄ KORTTELEISSA 1733 JA 1734 (NUMMENKÄRKI)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) jatkaa korttelin 1735 tonttien 1,2,5 ja 7 sekä kortteleiden 1733 ja 1734 rakennuskieltoa kahdella vuodella 15.10.2018 alkaen asemakaavan muuttamisen vuoksi ja

 2) että maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti rakennuskielto tulee voimaan mahdollisista valituksista huolimatta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan
 

264 § OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.8.2018 JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus

1) merkitsee osavuosikatsauksen omalta osaltaan tiedoksi ja ohjeistaa, että kehittämisjaoston ohjauksessa ja seurannassa viranhaltijaorganisaatio ohjaa toimintaa ja seuraa tulorahoituksen kehittymistä. Tavoite on, että, että vuoden 2018 talous toteutuisi ylijäämäisenä.

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

 •  Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen 187139 Omaisuuden luovutustulot ja -menot tuloarviota korotetaan 400 000 eurolla.
 • Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen 187200 Elinvoima määrärahaa pienennetään 100 000 eurolla
 • Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen 187220 Henkilöstö määrärahaa pienennetään 100 000 eurolla.
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa lautakunnan esittämin perustein 3 393 800 euroa seuraavasti:
  • 187300 Hallinto ja kehittäminen 275 400 euroa
  • 187310 Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 322 500 euroa.
  • 187330 Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut 696 900 euroa.
  • 187350 Erikoissairaanhoito ja tukipalvelut 1 099 000 euroa.
    
 • Tekniselle lautakunnalle esitetään määrärahamuutoksia seuraavasti

o 187529 Tilapalvelu-taseyksikölle lisämäärärahaa 300 000 euroa

o 187520 Tekninen keskus -palvelualueelta määrärahan vähennys 300 000 eurolla.

 • Yhteisöverotuottoarviota korotetaan 1 200 000 eurolla
 • Peruspalvelujen valtionosuusarviota korotetaan 260 000 eurolla.

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

  

265 § KAUPUNGIN JA RENTTO OY:N VÄLISET SOPIMUKSET HANGONSILLAN ALUEELLA

Esitys 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat maankäyttösopimukset ja kiinteistöluovutuksen esisopimukset. Allekirjoitettaviin sopimuksiin voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Päivitetty 11.10.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ