Kaupunginhallituksen päätökset 25.3.2019

69 §  ASEMAKAAVAN MUUTOS 20:006 KORTTELIIN 1902 (Peltokuumolantie 2 ja 4)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi (selostuksen liitteenä) ja

2) asettaa 19. kaupunginosan (20:006) korttelia 1902 ja erityisaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 20.3.2019) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan
 

70 §  ASEMAKAAVAMUUTOS/ KORTTELI 522 TONTIT 7 JA 8 / HELENENKATU 31 JA 33

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi (selostuksen liitteenä) ja

2) asettaa 06. kaupunginosan (Viertola) korttelin 522 osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 20.3.2019) sekä siihen liittyvän erillisen sitovan tonttijaon muutoksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös

 Esityksen mukaan

 

71 §  EDUSKUNTAVAALIT, VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää valita:

1. vaalilautakunnan 3. varajäseneksi äänestysalueella 11 Vehkoja, Leena-Liisa Lehikoisen (VIHR) tilalle Jussi Alkulan (VIHR).

2. vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi äänestysalueella 14 Paavola, Osmo Harjun (KOK) tilalle uuden varapuheenjohtajan.

Päätös

Kohta 1: Jussi Alkula valittu
Kohta 2: jätetään pöydälle

 

72 §  RAUTATIEMUSEON SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Rautatiemuseon Säätiön hallitukseen.

 

Päätös

Päätettiin nimetä kaksi edustajaa: Irma Pahlman ja Jyrki Mattila.

75 §  TILINPÄÄTÖS 2018

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;

2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;

3) oikeuttaa talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä

4) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 2 498 219,91 euroa lisätään oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös

Esityksen mukaan. 

Päivitetty 25.3.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ