Kaupunginhallituksen päätökset 2.9.2019

195 §  RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN SEKÄ ALUERAJAUKSEN MUUTTAMINEN PALOPURON ALUEELLA (rakennuskieltotunnus 106147V01)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että:

- liitekartassa osoitetulla Palopuron osayleiskaava-alueella pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon sekä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen voimassa oloa viidellä vuodella.

- liitekartassa osoitetulle Palopuron osayleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto sekä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus viideksi vuodeksi.

 - rakennuskielto ei koske voimassa olevan asemakaavan tai kiellon aikana voimaan tulevan asemakaavan aluetta.

- rakennuskielto ei koske olemassa olevaan asuinrakennukseen tai maatilan talouskeskukseen liittyvän talousrakennuksen rakentamista.

- toimenpiderajoitus koskee maisemaa muuttavien maanrakennustöiden suorittamista.

- rakennuskielto ja toimenpiderajoitus määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 § perusteella tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
 

Päätös

Esityksen mukaan.

 

196 §  ASEMAKAAVAMUUTOS/ KORTTELI 522 TONTIT 7 JA 8 / HELENENKATU 31 JA 33

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) hyväksyä asemakaavamuutoksen (06:108) nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet ja

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Helenenkatu 31 ja 33 asemakaavan muutoksen (06:108), joka koskee 06. kaupunginosan (Viertola) korttelin 522 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 06. kaupunginosan (Viertola) korttelin 522 osa.

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavaan liittyvän erillisen sitovan tonttijaon muutoksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

197 §  HYVINKÄÄN VEDEN KOROLLISEN PERUSPÄÄOMAN KORON KOROTTAMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vesilaitoksen korollisen pääoman tuottovaatimuksen korottamista 5,8 %:iin 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

198 §  HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VÄESTÖSUUNNNITE 2019 - 2040      

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää:

1.talouden suunnittelun pohjana käytetään trendiennustetta, jonka mukaan väestö kasvaa keskimäärin 0,2 % vuodessa ennustejaksolla

2.palveluverkon suunnittelun pohjana pidetään keskivaihtoehdon mukaista väestösuunnitetta, jonka mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvaa keskimäärin 0,4 % vuodessa ennustejaksolla

3. maankäytön ja kaupunkirakenteen suunnittelun mitoitusperusteena käytetään nopean kasvun vaihtoehtoa, jonka mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvaa keskimäärin 0,6 % vuodessa ennustejaksolla

Päätös

Esityksen mukaan.

199 §  VASTAUS STM:N KYSELYYN "KUNTIEN ROOLI SOTE-PALVELUJEN TUOTTAJINA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSESSA"

Esitys

Kaupunginhallitus päättää vastata sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn edellä esitetysti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Vastaukset näet tästä liitteestä

 

200 §  KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTAMALLIN MUUTOS

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esittämän periaatteen yhtiön toimintamallin muutokseksi.

Päätös

 

Esityksen mukaan.

 

201 §  HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VAKUUTUSTURVAN HANKINTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää Hyvinkään kaupungin vakuutuksista ja vakuutuspolitiikasta seuraavaa:

– Hyvinkään kaupunki valitsee 1.1.2020 alkaen vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksiin, Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiön vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön muihin vapaaehtoisiin vakuutuksiin ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n liikenne- ja ajoneuvovakuutuksiin tarjousten ja niiden liitteiden perusteella tehdyn tarjousvertailun mukaisesti.

– Hyvinkään kaupunki päättää pitää voimassa kaupungin nykyistä vastaava ja kilpailutuksessa täydennetty vakuutusturva siten, että kaupungin lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen katkaisuraja on 300 000 euroon, ja että vastuuvakuutuksen henkilö-, esine- ja tuotevastuuvahinkojen vakuutusmäärä on 5 000 000 euroa.

 – Päätetään kaupungin omaisuus- ja vastuuvakuutusten yleiseksi omavastuuksi 10.000 euroa sekä taidemuseon näyttelyvakuutuksen omavastuuksi 5.000 euroa ja liikennevakuutusten omavastuuksi 500 euroa.

– Päätetään pitää voimassa julkisyhteisön hallinnon varallisuusvastuuvakuutus siten, että vakuutusmeklari kilpailuttaa vakuutuksen vuosittain 5 000 000 euron suuruisena.

Päätös

Esityksen mukaan.

202 §  OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJAOSTON PÄÄTÖKSEEN 19.11.2018 § 62

Esitys

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksen tekijän työtehtävä on ollut päiväkodin arjen perustehtäviä ja vaativuudeltaan vähäisempi kuin pätevän lastenhoitajan tehtävä.

Päätös

Esityksen mukaan.

203 §  OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJAOSTON PÄÄTÖKSEEN 17.6.2019 § 32

Esitys

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksen tekijän työsuhde ei ole ollut yhtäjaksoinen Hyvinkään kaupungilla 1.8.2013 lähtien.

Päätös

Esityksen mukaan.

204 §  TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei em. toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

205 §  TIEDONANTOJA

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

206 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2019 JA KESTÄVÄN TALOUDEN OHJELMAN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. Kaupunginhallitus nimeää kestävän talouden ohjelman laadinnan ohjausryhmän, joka raportoi työstä säännöllisesti kehittämisjaostolle. Ohjausryhmään esitetään nimettäväksi kehittämisjaoston jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä kaupunginhallituksen kehittämisjaostoon nimeämä kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, valtuuston yhteistyöryhmän jäsenet, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän sihteerinä toimii kaupungin Talouspalvelut -yksikön controller.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi. Kaupunginhallitus nimeää kestävän talouden ohjelman laadinnan ohjausryhmän.

Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmän jäseniksi valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan ja talousjohtajan. Ohjausryhmä raportoi työstään kehittämisjaostolle. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kaupunginhallituksen varapuheenjohtajisto. Ohjausryhmän sihteerinä toimii kaupungin Talouspalvelut -yksikön controller. 

Ennen ohjausryhmän työn aloittamista sekä valmistelun kuluessa ohjausryhmä kuulee kaupunginvaltuuston yhteistyötoimikuntaa työtä varten laadittavan työohjelman mukaisesti. 

Kestävän talouden ohjelmaa käsitellään kevään 2020 valtuustoseminaarissa.

207 §  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JÄSENESITYSPYYNTÖ UUDENMAAN, PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAI HELSINGIN SOTE-ERILLISRATKAISUN SEURANTARYHMÄÄN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää jäsenesityksestä työryhmään.

Päätös

 

Päätetään esittää kaupunginjohtaja Jyrki Mattilaa, sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokkoa.

208 §  VALTUUSTOALOITE KONSULTTIEN KÄYTÖSTÄ

Esitys

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen todeten, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

 

Esityksen mukaan.

209 §  VALTUUSTOALOITE ASIAKASMAKSULAIN 11 § SOVELTAMISESTA

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä talouspalvelualueen sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vastaukset tiedoksi.

Päätös 

Esityksen mukaan.


 

Syksyn kaikki kokousajat löytyvät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/toimielinten-kokousajat/ 

Päivitetty 2.9.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ