Kaupunginhallituksen päätökset 18.2.2019

28 §  HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUS- JA ILMASTOTOIMENPITEIDEN VUOSIKELLO 2019

Esitys

Kaupunginhallitus vahvistaa Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

29 §  HYVINKÄÄN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA 2050 JA YMPÄRISTÖOHJELMA 2019-2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää pyytää lausunnot Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta 2050 ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelmasta 2019- 2021. Lausunnot tulee toimittaa 31.3.2019 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan 

30 §  LAUSUNTO UUDELLEMAALLE PERUSTETTAVIA VALTION LUONNONSUOJELUALUEITA KOSKEVISTA ASETUSLUONNOKSISTA

Esitys

Hyvinkään kaupunki toteaa perusteluosan mukaisesti lausuntonaan, että asetusvalmistelut, joilla nyt saatetaan voimaan luonnonsuojelutarkoituksiin hankituilla tai varatuilla valtion alueilla luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusmääräykset, ovat erittäin kannatettavia. Asetukset edistävät osaltaan kestävää kehitystä ja turvaavat luonnon monimuotoisuutta Hyvinkään kaupungin alueella. Lisäksi todetaan, että Kurkisuon luonnonsuojelualueella metsästys tulee sallia perusteluosassa ilmenevällä tavalla sekä Usmin ja Petkelsuon luonnonsuojelualueilla ulkoilureittien käyttö ja ylläpito tulee sallia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan 

31 §  KAUPUNGIN PALKKATUKITYÖLLISTÄMISEN JA TYÖLLISTÄMISLISÄN KOHDENTAMISSUUNNITELMA VUODELLE 2019.

Esitys

Kaupunginhallitus vahvistaa palkkatuen- ja työllistämislisän kohdentamissuunnitelman

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan 

32 §  ASEMAKAAVAN MUUTOS 20:006 KORTTELIIN 1902 (Peltokuumolantie 2 ja 4)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) käynnistää korttelia 1902 koskevan asemakaavanmuutoksen (20:006) edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti

2) ja että hakijalta peritään teknisen lautakunnan päätöksen 24.09.2013/163 §, maksuluokan II mukainen palkkio 6000 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 400 €/kuulutus. Korvaukset ja kuulutuskustannukset peritään kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laadinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan 

33 §  KUNTALAISALOITE KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN ALUEEN HOIVAYKSIKÖIDEN HYVINVOINTISELVITYKSESTÄ

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää kuntalaisaloitteesta Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan 

34 §  VALTUUSTOALOITE VALTUUSTON KOKOUSTEN LIVELÄHETYKSISTÄ

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta viestintäyksikön, tietohallintoyksikön sekä kaupunginkanslian lausunnot.

Päätös

 Hyväksyttiin esityksen mukaan

35 §  VALTUUSTOALOITE KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINNISTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta viestintäyksikön, tietohallintoyksikön sekä kaupunginkanslian lausunnot.

Päätös

 Hyväksyttiin esityksen mukaan

36 §  VALTUUSTOALOITE HYVINKÄÄN VARHAISKASVATUKSEN HISTORIAN LAATIMISESTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

 Hyväksyttiin esityksen mukaan

37 §  VALTUUSTOALOITE ILMAISKULJETUKSISTA PERHEPÄIVÄHOITAJILLE JA HEIDÄN HOITOLAPSILLEEN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

 Hyväksyttiin esityksen mukaan

38 §  ALTUUSTOALOITE LINJA-AUTOREITISTÄ PÄÄTERVEYSASEMALLE

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, sekä vanhusneuvoston lausunnot.
Esittelijän lisäys pyydetään lausunto myös vammaisneuvostolta.

Päätös

Päätettiin pytää lausunto tekniseltä lautakunnalta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta

 

39 §  VALTUUSTOALOITE LIIKENNEPUISTON RAKENTAMISESTA HYVINKÄÄLLE

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi. Asia ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Päätös

 Hyväksyttiin esityksen mukaan

40 §  EDUSKUNTAVAALIT, VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten.

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset

Esittelijän muutos päätösesitykseen : Kristiina Urtamo valitaan äänestysalue 11 puheenjohtajaksi Terhi Suurosen sijaan. Kristiina Urtamon sijaan äänestysalue 9 vaalilautakunnan jäseneksi valitaan Terhi Suuronen

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan

 

41 §  KONSERNIHALLINTO JA -PALVELUT SEKÄ PÄÄTÖKSENTEKO -TOIMIALOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUONNA 2019

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy perusteluissa esitetyn mukaisesti talousarvion käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasolla seuraavilta osin: kaupunginvaltuusto, keskusvaalilautakunta, kaupunginhallitus, demokratia ja johdon tuki, konsernipalvelut ja hallinto sekä rahoituserät. Käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasoa alemmalla kustannuspaikkatasolla hyväksyy perusteluosassa mainittu viranhaltija tai lautakunta.

Päätös

 Hyväksytiin esityksen mukaan

 

 

Päivitetty 18.2.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ