Kaupunginhallituksen päätökset 13.5.2019

 

 

119 §  LAUSUNTO UUSIMAA-KAAVAN 2050 EHDOTUKSESTA

Esitys

Annetaan Uudenmaan liitolle perusteluosassa ilmenevä lausunto Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta.

Päätös

 Esityksen mukaan

120 §  VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKERTOMUS

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2018 tiedoksi.

Päätös

 Esityksen mukaan

121 §  HYVINVOINTIKERTOMUS 2019

Esitys

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimielimille huomioitavaksi vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

 Esityksen mukaan

122 §  KAAVOITUSKATSAUS 2019

Esitys

Kaupunginhallitus:

1) merkitsee tiedoksi kaavoituskatsauksen 2019, ja
2) esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee kaavoituskatsauksen 2019 tiedoksi ja
3) päättää, että kaavoituskatsauksen yhteydessä käynnistetään kaavoituskatsauksessa erikseen mainitun kaupungin hankkeeseen liittyvän kaavan laatiminen (Metsäkalteva, Myötätuulentie 4)

Päätös

 Esityksen mukaan

123 §  KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN UUDISRAKENNUKSEN TILOJEN VUOKRAUS HUS:LLE

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kiinteistöyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen Hyvinkään kaupungin omistamien tilojen vuokraamisen HUS:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia sopimukseen.

Päätös

 Hyväksytään esityksen mukaan.

124 §  ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet kokousasioiden käsittelyä varten.

Päätös

Tuija Linna-Pirinen, varsinainen edustaja
Kaisa Lanttola, varaedustaja

125 §  VALTUUSTOALOITE JULKISTEN ELINTARVIKE- JA RUOKAPALVELUHANKINTOJEN VASTUULLISUUDEN LISÄÄMISEKSI

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Kaupunginvaltuusto toteaa, että saatujen lausuntojen perusteella aloitteessa esitetyt asiat on hankinnoissa jo otettu huomioon.

Päätös

 Esityksen mukaan

126 §  YRITYSVOIMALA OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan YritysVoimala Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2019 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan.
- Tilikauden tappio 38.167,58 euroa kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaeta.
- Vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Hallituksen jäsenille maksetaan 100 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euron kokouspalkkio. Vuosipalkkioita ei makseta.
- Kaupunginhallitus nimeää osakassopimuksen mukaisesti kolme hallituksen jäsentä, joista kaksi on yrityselämän edustajia.
-  Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.
- Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää yhteyttä yhteisökummiedustajaan, elinkeinopäällikkö Jyrki Käkeen, sekä konsernijohdon vastuuviranhaltijaan, liiketoimintajohtaja Annukka Lehtoseen, myös yhtiökokousten välillä.

Päätös

Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Hannu Lignell Yhtiön hallitukseen esitettiin Irma Pahlman (pj.), Toni Lindqvist, Annukka Lehtonen Annettiin ohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen asiat esityslistan mukaan.

 

Päivitetty 13.5.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ