Kaupunginhallituksen päätökset 11.3.2019

54 §  OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET –ASIAKIRJA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää lisätä Omistajapoliittiset linjaukset- asiakirjaan seuraavat säätiöt ja tiedot näiden toiminnan tarkoituksesta ja kehittämisen painopisteistä seuraavasti:

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö

Toiminnan tarkoitus: Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa.
Kehittämisen painopisteet:
- Taidekeskuksen aseman valtakunnallisena kulttuurisen nuorisotyön kehittäjänä vahvistaminen,
- Lasten ja nuorten taiteen arkiston ja sen käytön kehittäminen,
- Villa Artun kehittäminen taidekasvatuksen sekä nuorten taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeellisena toimintakeskuksena,
- Henkilöstön ammatillinen osaaminen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi vahvistuu.

Rautatiemuseon säätiö
Toiminnan tarkoitus: Säätiön tarkoituksena on Suomen Rautatiemuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rautateihin liittyvän tutkimuksen tekeminen ja edistäminen.
Kehittämisen painopisteet:
- Talouden ja toiminnan tasapainon löytäminen oman toiminnan tuottoja kasvattamalla ja yleisötoimintaa tehostamalla.

Päätös

 Esityksen mukaan.

55 §  KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN KESKI-UUDENMAAN INFORMAATIOTEKNOLOGIA OY:N OSAKKAAKSI

Esitys

1. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen täydentämistä koskevan sopimuksen (liite).

2. Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 28 § 7 kohdan mukaan luovuttaa KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymälle yhden osakkeen ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä osakassopimuksen täydentämistä koskevan sopimuksen ja sopimus tulee voimaan.

3. Kaupunginhallitus valitsee Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiökokousedustajan ja antaa tälle ohjeeksi:

- hyväksyä yhden osakkeen luovutus Hyvinkään kaupungilta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle ja olla käyttämättä yhtiön lunastusoikeutta,

- päättää Hyvinkään kaupungin ja Keski-Uudenmaan soten yhteisestä jäsenestä hallitukseen,

- päättää siitä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus nimetä asiantuntija yhtiön hallitukseen,

- ryhtyä muihin tarvittaviin toimiin, jotta osakassopimukseen tehtävät muutokset saadaan hyväksyttyä,

Yhtiökokousedustaja on oikeutettu tekemään edellä todetut päätökset myös yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena osakkaiden yksimielisenä päätöksenä.

Päätös

Esityksen mukaan.

56 §  LAINAN TAKAAMINEN, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n 3 000 000,00 euron lainalle seuraavin ehdoin:

  • Svenska Handelsbanken Ab:n myöntämä luotto sidotaan 12 kk Euribor - viitekorkoon + marginaali 1,23 %

  • velan viitekoron arvo aina vähintään 0 %

  • pankilla on oikeus tarkistaa velasta perittävää marginaalia aikaisintaan 5 vuoden kuluttua ensimmäisestä nostosta, minkä jälkeen marginaali on voimassa 5 vuoden jaksoissa

  • laina-aika on 25 vuotta

  • luottoa lyhennetään tasalyhenteisesti vähintään 63.829,79 euroa, kaksi (2) kertaa vuodessa, niin että lyhennyksen päälle maksetaan erikseen korko. Ensimmäinen lyhennys on 2 vuotta lainan nostosta. – järjestelypalkkio 3.000,00 euroa

  • luotonvarausprovisio lasketaan velkakirjan allekirjoituspäivästä alkaen 0,20 % p.a. nostamattomasta määrästä

  • Takauksen suuruus on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta

  • Kaupunki perii lainatakausprovisiota 0,3 % p.a.

  • Hyvinkään Vuokra-asunnot antaa vastavakuudeksi lainamäärää vastaavan määrän panttikirjoja yhtiön omistamiin kiinteistöihin.

  • Laina tulee olla nostettu 31.12.2020 mennessä

Päätös

Esityksen mukaan.

57 §  MUUTOKSEN HAKEMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN MYÖNTÄMÄÄN VUODEN 2019 VALTIONOSUUSRAHOITUKSEEN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tarkistaa valtionosuuden perusteena olevia suoritemääriä liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

58 §  VALTUUSTOALOITE LOUHOSTEN VÄHENTÄMISEKSI HYVINKÄÄLLÄ

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen ympäristölautakunnan ja kaavoitusyksikön lausunnot ja toteaa, että valtuustoaloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

 Esityksen mukaan.

59 §  VALTUUSTOALOITE HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEON PERUSNÄYTTELYTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot ja toimenpiteet.

Päätös

 Esityksen mukaan.

60 §  VALTUUSTOALOITE TURVALLISUUSTYÖHÖN PANOSTAMISESTA

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä henkilöstöpalveluiden vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Päätös

 Esityksen mukaan.

61 §  VALTUUSTOALOITE: JATKUVA SELONTEKO VALTUUSTOLLE SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIHEISTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee kaupunginkanslian lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

 Esityksen mukaan.

62 §  VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 loppuun mennessä vireille tulleiden ja vuoden lopussa käsittelemättä olleiden valtuustoaloitteiden käsittelytilanne merkitään tiedoksi.

Päätös

 Esityksen mukaan.

63 §  EDUSKUNTAVAALIT, VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää seuraavasta muutoksesta vaalilautakuntien kokoonpanoon:

  1. äänestysalueella 8 Hakalantalo, vapautetaan Arto Vikki (KESK) pyyntönsä mukaisesti jäsenen tehtävästä ja tilalle jäseneksi nimetään Timo Alaviuhkola (KESK).

Päätös

 Esityksen mukaan.

64 §  UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

 Esityksen mukaan.

 

65 § TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT 

Ei käsiteltäväksi otettavaa. 

66 § TIEDONANTOJA

Merkitään tiedoksi.

67 § NIMEN VALINTA UUDELLE LUKIO- JA OPISTORAKENNUKSELLE HANGONSILLASSA

Esitys

Esitetään kaupunginhallitukselle, että Hangonsiltatalon uusi nimi olisi Kipinä.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

 

 

 

Päivitetty 11.3.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ