Kaupunginhallituksen päätökset 1.7.2019

168 §  VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan. 

169 §  TYÖTERVEYSHUOLLON ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT JA PÄÄTÖSEHDOTUS

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että työterveyshuollon toteutus tehdään vaihtoehdon 1 mukaisesti suorana kilpailutuksena liikkeen luovutuksella.

Päätös

Esityksen mukaan. 

170 §  JATKOAIKAPYYNTÖ, KAUPUNGIN JA RENTTO OY:N VÄLISET SOPIMUKSET / Rentto Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rentto Oy:n hakemiin monitoimihallia koskeviin sopimuksiin seuraavat pidennykset:

 - Hankkeen esisopimus; Rentto Oy:n tulee sitovasti ilmoittaa kaupungille viimeistään 31.10.2019, toteuttaako Rentto Oy monitoimihallin.

 - Monitoimihallia koskeva kiinteistöluovutuksen esisopimus; Esisopimuksen mukainen kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään 31.10.2019.

 - Monitoimihallia koskeva maankäyttösopimus; Maankäyttösopimuksen mukainen maankäyttösopimuskorvaus maksetaan viimeistään 31.10.2019.

Edellä todetut eivät vaikuta sopimuksissa sovittuihin toteuttamisaikatauluihin.

Päätös

Esityksen mukaan. 

171 §  TOIMITILOJEN VUOKRAUS KAUPUNGILLE JE EDELLEEN KEUSOTELLE RENTTO OY:N SUUTARINKADUN KIINTEISTÖSTÄ

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tilojen vuokraamisen Rentto Oy:ltä kaupungin/tilapalvelun hallintaan ja edelleen vuokrata ne Keusote:lle liitteenä olevien vuokrasopimusten ja niiden liitteiden mukaisesti ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia sopimuksiin.

Päätös

 

Esityksen mukaan. 

172 §  KUMPPANUUSSOPIMUS HYVINKÄÄN KAUPUNKIKESKUSYHDISTYKSEN KANSSA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Hyvinkään Kaupunkiyhdistyksen kanssa tehtävän sopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan. 

173 §  PIRKONKOTISÄÄTIÖN RAHOITUSJÄRJESTELYT

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy muutokset vakuusjärjestelyssä.

Päätös

Esityksen mukaan. 

174 §  ASEMAKAAVAN MUUTOSESITYS 11. KAUPUNGINOSAN (PAAVOLA) KORTTELIN 1024 TONTEILLA 2 JA 3 (JUSSILANKATU 2 - 4)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi (selostuksen liitteenä) ja

2) asettaa 11. kaupunginosan (Paavolan) korttelia 1024 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 24.6.2019) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan. 

175 §  ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN PARANTOLAN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 113 JA KATU- JA VIRKISTYSALUEELLA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi (selostuksen liitteenä) ja

2) asettaa 2. kaupunginosan, Parantola, korttelin 113 osaa ja katu-, liikenne- ja virkistysalueita sekä 3. ja 5. kaupunginosien, Mustamännistö ja Tehdas, katualueita koskeva asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös

 Esityksen mukaan.

176 §  VALTUUSTOALOLITE HANKINTASTRATEGIAN LAATIMISESTA

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee saadun lausunnon tiedoksi. Valtuustoaloite ei tässä vaiheessa aiheuta jatkotoimenpiteitä.

Päätös

 Esityksen mukaan.

177 §  INFRAPALVELUIDEN KALUSTON VELOITUSHINNAT VUODELLE 2020

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä infrapalveluiden kaluston veloitushinnat vuodelle 2020 sisäisten veloitus osalta

Päätös

 Esityksen mukaan.

178 §  TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALAN HENKILÖTYÖN TUNTIVELOITUSHINNAT VUODELLE 2020

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tekniikan ja ympäristön toimialan henkilötyön tuntiveloitukset vuodelle 2020 sisäisten tuntiveloitusten osalta

Päätös

 Esityksen mukaan.

179 §  LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ VAPAUTTAMINEN (Lignell)

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vapauttaa Hannu Lignellin varavaltuutetun tehtävästä ja kutsua uudeksi varavaltuutetuksi Toni Lindqvistin (KOK).

Päätös

 Esityksen mukaan.

180 §  VALTUUSTOALOITE ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN PALVELUIDEN TURVAAMISESTA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta keskusvaalilautakunnan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.

181 §  VALTUUSTOALOITE: KASVISRUOKA JA -JUOMA VAPAASTI VALITTAVAKSI VAIHTOEHDOKSI VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUJEN RUOKAILUSSA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta ateria- ja puhtauspalveluiden, opetuslautakunnan sekä nuorisovaltuuston lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan. 

182 §  VALTUUSTOALOITE: MIKÄ ON PYSÄKÖINNINVALVONNAN TARKOITUS?

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää tilapalveluiden ja liikennesuunnittelun lausunnot.

Päätös

 

Pyydetään lausuntoa myös kaupunginlakimieheltä, muilta osin esityksen mukaan. 

183 §  TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei em. toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

 

Ei käsiteltäväksi otettavaa. 

 

184 § TIEDONANTOJA 

Merkitään tiedoksi.

 

185 § KAUPUNGIN SISÄISET VUOKRAT VUONNA 2020

Esityksen mukaan.

 

 

 

 

Päivitetty 2.7.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ