HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
18.6.2019

 

HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2018

Hyvinkään ympäristöraporttiin kootaan vuosittain edellisvuotta koskevaa ympäristö- ja energiatietoa. Ympäristöraporttiin sisältyy ympäristötilinpäätös, tehtyjen ympäristötoimien esittely ja energia- ja ilmastoraportointi. Tällä kertaa on ympäristöraporttiin liitetty Hyvinkäällä 2018 tehtyjen ilmanlaadun mittausten tulokset.

Ympäristötilinpäätöksen tavoitteena on saada kokonaiskuva Hyvinkäällä ympäristönsuojeluun käytetyistä kuluista, saaduista ympäristötuotoista ja tehdyistä ympäristöinvestoinneista.

Hyvinkään ympäristötilinpäätöksessä vuonna 2018 ympäristötuotot olivat 5,4 % Hyvinkään kaupungin kaikista toimintatuotoista, ympäristökulut ja poistot 2,2 % kaupungin kokonaiskuluista ja poistoista ja ympäristöinvestoinnit 17,9 % kaupungin kokonaisinvestoinneista.

 Vuoden 2018 luvut sisältävät sosiaali- ja terveyspalvelujen myynnin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 91 737 547 eurolla ja saman suuruisen oston kuntayhtymältä, minkä vuoksi tuotot ja kulut eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

 

Kaliumformiaatin käyttö katupölyn sidonnassa toi tuloksia

Hyvinkään ilmanlaatumittauksissa 2018 mitattiin Kauppalankadun alkupäässä hengitettävien hiukkasten ja typenoksidien pitoisuuksia. Kevätpölykaudella hengitettävien hiukkasten pitoisuudet nousivat ajoittain hyvin suuriksi. Varsinaisia raja-arvojen ylityksiä ei kuitenkaan tapahtunut. Keväällä 2019 kaupunki kokeili kaliumformiaatin käyttöä katupölyn sidontaan. Tulokset vaikuttavat hyviltä ja käyttöä on tarkoitus laajentaa. Kaliumformiaatin hinta on kuitenkin moninkertainen tavalliseen tiesuolaan verrattuna.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) katupölykausi keväällä 2018 Hyvinkäällä ja muilla mittausasemilla.

Ympäristöfoorumi asukkaiden uudeksi vaikuttamiskanavaksi

Hyvinkään kaupunki käynnisti vuonna 2018 Hyvinkään ympäristöfoorumin, joka toimii yhteisenä alustana ja tarjoaa hyvinkääläisille mahdollisuuden vaikuttaa oman kaupungin ympäristöasioihin. Ympäristöfoorumi järjestää yleisötapahtumia, talkoita, retkiä ja muuta toimintaa yhteisen ympäristön hyväksi. Pääasiallinen viestintäkanava on omat facebook-sivut.

Hyvinkää on mukana TEMin energiatehokkuussopimuksessa

Ympäristöraportin lopussa raportoidaan energia- ja ilmastoasioista. Hyvinkää on mukana työ- ja elinkeinoministeriön kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS), jonka tavoitteena on tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä 7,5 % (=4,2 GWh) edestä kaupungin kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. HINKU-kuntien tavoite on vähentää CO2- päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä ja FISU kunnat tavoittelevat jätteettömyyttä, hiilineutraalisuutta ja kestävää kulutustasoa vuoteen 2050 mennessä.

Kasvuhuonekaasupäästöjä vähennettävä asukkaiden ja yritysten kanssa

Kasvihuonekaasuraportointi perustuu Hyvinkään CO2-raportin tiedoille. Kasvihuonekaasupäästöjen asukaskohteinen päästövähenemä vuosina 2009-2017 on Hyvinkäällä ollut 25,7 %. Hyvinkään tavoite HINKU-kuntana on vähentää CO2- päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä niin tavallisilta kaupunkilaisilta kuin yrityksiltäkin, sillä Hyvinkään kaupunkiorganisaatio aiheuttaa alle 10 % Hyvinkään CO2 päästöistä.

Hyvinkään kasvihuonekaasujen päästöjen kehitys vuosina 2009- 2018 ilman teollisuutta.
 
*Vuosi 2018 on ennakkotieto. Lähde; Hyvinkään CO2-raportti.

Lue vuoden 2018 raportti linkin takaa.

Lisätietoja:

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
PL 86, 05801 HYVINKÄÄ
p. 040 155 4244
markku.nieminen@Hyvinkaa.fi

Päivitetty 18.6.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ