Hyvinkään ympäristöpalkinto 2017

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2017 Hyvinkään Toimari ry:lle. 

Hyvinkään Toimari ry on toiminut vuodesta 1991 lähtien hyvinkääläisten vähäosaisten ja syrjäytyneiden parissa. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys pyrkii toiminnallaan auttamaan mahdollisimman monipuolisesti hädänalaisia Hyvinkäällä. Tästä esimerkkinä on jokaviikkoinen elintarvikejakelu (myös EU-elintarvikejako), jossa asiakasmäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuonna 2016 keskimääräinen hakijamäärä oli 106 ja vuoden 2017 aikana määrä on kasvanut edelleen keskiarvon ollessa tammi-elokuussa 148 ja syys-lokakuussa jo 168. Vuositasolla elintarvikesäkkejä jaetaan noin 8500-10 000.

Kaupoilta muutoin jätteeksi joutuvat, yhdistyksen kautta nyt vähäosaisille jaettavat elintarvikkeet saadaan ohjattua hyötykäyttöön ruokahävikkiä vähentävällä tavalla. Ylijäämäruuan kierrättäminen yhdistyksen järjestämällä tavalla on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta esimerkillistä toimintaa, jota yhdistys on tehnyt toimintansa alusta alkaen, jo neljännesvuosisadan. Aluksi pienimuotoisesti, mutta sittemmin yhä suuremmassa mittakaavassa.

Elintarvikkeet, joita yhdistys ei voi jakaa (mm. pilaantumassa olevat) kierrätetään asianmukaisesti biojätteeseen ja muu materiaali kierrätetään oikeaoppisesti kunkin materiaalin mukaisesti.

Kesällä Eduskunnan käsitellessä Valtioneuvoston selontekoa ruokapolitiikasta "Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle", nousi ruokahävikki keskusteluun. Käsittelyn pohjana olleessa maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä valiokunta toteaa, että ruokaketju ja ruoankulutus aiheuttavat kolmanneksen kaikesta kulutuksemme ympäristökuormasta. Tuotetusta ruoasta iso osa jää hyödyntämättä elintarvikkeena ja päätyy hävikiksi. Tämä haaskaaminen on kestämätöntä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristövaikutuksiltaan. Valiokunta katsoo, että ruokahävikkiä koskevat linjaukset ovat ruokapoliittisen selonteon keskeisimpiä kohtia ja on tärkeää löytää yrityksille ja kotitalouksille kannustavia keinoja ruokahävikin vähentämiseen. Hyvinkään Toimari ry on toiminut tässä hyvänä käytännön esimerkkinä. 

Lisätietoja ympäristöpalkinnosta:                                                        Lisätietoja palkinnonsaajasta:

Hyvinkään kaupunki                                                                            Hyvinkään Toimari ry
Ympäristötoimenjohtaja                                                                       Toiminnanjohtaja
Mika Lavia                                                                                           Lea Tasala
p. 040 061 0804                                                                                  p. 044 023 5566
mika.lavia@hyvinkaa.fi                                                                        lea.tasala@toimari.com

 

Päivitetty 22.12.2017 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

 

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ