Hyvinkään Martinkadun katusaneerauksen tilanne

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TIEDOTE ASUKKAILLE 23.8.2019

 

Martinkadun katurakenteiden ja vesi- ja viemäriputkien saneeraustyö alkoi keväällä 2018. Tällä hetkellä käynnissä on kadun viimeistelytyöt. Osa Martinkadun asukkaista on esittänyt huolensa kadun korkeustason aiheuttamista ongelmista kiinteistöjen tonttiliittymiin ja tonttien kuivatukseen.

Tonttien kuivatuksen osalta Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksen 14§ määrittää, että hulevedet tulee käsitellä suunnitellusti rakennuspaikalla. Kiinteistön hulevedet voidaan ohjata kaupungin hulevesiviemäröintiverkostoon tai vaihtoehtoisesti käsitellä rakennuspaikalla imeyttämällä tai viivyttämällä siten, että niistä ei aiheudu haittaa naapurille, kadun käyttäjälle tai kadun rakenteille.

Katusuunnitelmat asetetaan aina nähtäville ja nähtävilläoloaikana niihin on mahdollista antaa lausuntoja. Tämän jälkeen katusuunnitelmat vahvistetaan Teknisen lautakunnan päätöksellä.  Saneerattaessa vanhojen asuinalueiden katuja eri tonttien välillä on usein isojakin korkeuseroja. Katusuunnitelma pyritään aina tekemään kokonaisuuden kannalta parhaaseen korkotasoon. Tällöin kuitenkin usein pieni osa kiinteistöjen tonttiliittymistä jää päätettyä korkotasoa alemmas. Näiden tonttien osalta joudutaan tonttiliittymien korkotasoja joskus korjaamaan myös kiinteistön puolella.

Martinkadulla on muutamia muita kadunvarren tontteja alempana olevia tonttiliittymiä. Näiden osalta korkeuseroja pienennetään loiventamalla kevyenliikenteenväylän ja nurmikivialueen kallistuksia. Kadun rakenteet pyritään aina rakentamaan suunnitelman mukaisiin korkeustasoihin kuitenkin huomioiden yleiset rakennustoleranssit.

 

Lisätietoja:
Miika Kantola, va. tekninen johtaja
p. 019 459 4737
miika.kantola@hyvinkaa.fi

Tapani Heikkinen, vs. rakennuttajapäällikkö
p. 019 459 4733
tapani.heikkinen@hyvinkaa.fi

 

Päivitetty 23.8.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ