Hyvinkään kaupunki kysyi koulujen arvioinnista peruskoulussa:

Enemmistö vanhemmista toivoisi numeroarvioinnin alkavan kolmannelta  tai neljänneltä luokalta

Hyvinkään kaupunki kartoitti maaliskuussa hyvinkääläisten peruskoululaisten, heidän huoltajiensa ja opettajiensa näkemyksiä siitä, millä vuosiluokalla koulutyön numeroarviointi kannattaisi aloittaa. Kyselyyn saatiin yhteensä 1 707 vastausta. Oppilaat edustivat 61 % kyselyyn vastanneista, huoltajia oli 31 % ja opettajia 8 % kyselyyn vastanneista. Opettajille ja huoltajille lähetettiin webropol-kysely Wilma-järjestelmän kautta. Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn joko koulussa tai kotona.

Huoltajille mieluisin vaihtoehto numeroarvioinnin alkamiselle on kolmas luokka. Yhteensä 47 % kyselyyn vastanneista huoltajista haluaisi oppilaiden saavan arvosanoja kolmannelta luokalta, 20 % neljänneltä luokalta.

Opettajien näkemykset siitä, milloin arvosanojen antaminen tulisi aloittaa, jakautuu varsin tasaisesti kolmannen, neljännen ja viidennen luokan välille. Yhteensä 29 % vastanneista antaisi numeroavion kolmannelta luokalta, 34 % neljänneltä luokalta ja 28 % viidenneltä luokalta. Oppilaista 21 % haluaisi arvosanan kolmannelta luokalta ja 20 % neljänneltä luokalta.

Tällä hetkellä oppilaat saavat sanallisia arvioita viidennen vuosiluokan syksyyn saakka. Oppilaat saavat ensimmäisen numeroarvioinnin viidennen vuosiluokan päätteeksi.

Kyselyssä tiedusteltiin myös näkemyksiä arviointikeskusteluista ja väliarvioinneista sekä väliarvioinnin ajankohdasta. Kokonaisuutena tarkastellen kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä nykyisiin arviointikäytäntöihin mutta mielipiteet vaihtelivat vastaajaryhmittäin. Oppilaista 83 % on tyytyväisiä arvioinnin nykykäytäntöön, sen sijaan alle puolet opettajista (46 %) ja huoltajista (37 %) ovat tyytyväisitä nykykäytäntöön.

- Kyselyn avovastauksista ilmeni selkeästi halua hienosäätää Hyvinkäällä alakouluissa nykyisin käytössä olevaa arviointia, sanoo perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

- Tuloksia tullaan seuraavaksi käsittelemään perusopetuksen johtoryhmässä huhtikuun alussa. Mikäli päädytään ehdottamaan muutoksia nykytilanteeseen, asia viedään opetuslautakunnan käsiteltäväksi, kertoo Heikura prosessin etenemisestä.

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kunnilla ja kaupungilla on mahdollisuus itse päättää koulujen arviointimuodoista ja numeroarvioinnin aloitusajankohdasta.

- Tällä hetkellä on vielä avoinna, millaisia tarkennuksia arviointimenettelyihin Opetushallituksesta on tulossa, toteaa Heikura.

Lisätietoja ja liiteaineisto

Perusopetuksen johtaja Mika Heikura, p. 040 779 4371

Tiivistelmä kyselyvastauksista

Päivitetty 27.3.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ