Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi asumisen linjaukset vuosille 2019-2027

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi asumisen linjaukset vuosille 2019-2027

Hyvinkään asumisen linjaukset vuosille 2019-2027 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.3.2019.  Asumisen linjauksilla viitoitetaan tietä kaupungin tulevien vuosien asuntopolitiikalle. Kaupungin toteuttama asuntopolitiikka on yksi keskeinen osa-alue, jolla edistetään kaupungin strategian eli Pelikirjan tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista.

Linjausten painopisteiksi on nostettu Hyvinkään kasvun edistäminen ja uusien asukkaiden houkutteleminen sekä ikääntyvän väestön asumisen edistäminen ja tukeminen.

-  Käytännössä tämä merkitsee, että parannamme vaihtoehtoja asuntotarjonnassa. Haluamme tukea asuntotuotannon syntymistä kumppanuus-, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuin sekä tiivistämällä yhteistyötä rakentajien ja investoijien kanssa. Hyvinkään hyvät palvelut ja sijainti ovat vahvuutemme houkuttelevana asuinpaikkana, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

-  Vanhusväestön määrä kasvaa tulevina vuosina merkittävästi ja heidän asumistarpeisiinsa tullaan kiinnittämään huomiota. Asuntorakentamisessa tämä toteutuu edistämällä esteettömyyttä sekä uudisrakentamisessa että vanhassa asuntokannassa, painottaa valtuuston puheenjohtaja Irma Pahlman.

Pitkäjänteinen maapolitiikka saa jatkoa

Kaupungistumiskehitys on viime vuosina nopeutunut ja asumismieltymyksissä ja –tarpeissa on tapahtunut muutoksia. Kasvavilla kaupunkiseuduilla asuntorakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta ja rakentaminen on voimakkaasti painottunut kerrostaloasuntoihin, jotka tukeutuvat hyviin kulkuyhteyksiin.

-  Hyvinkään kaupungin harjoittamaa pitkäjänteistä maapolitiikkaa jatketaan. Tehokasta täydennysrakentamista keskusta-alueella tullaan edistämään kaavoituksen keinon ja aiempaa monipuolisempi pientalojen rakentaminen tehdään myös mahdolliseksi, kuvaa kaupungingeodeetti Marko Kankare.

-  Osana strategista kestävän kehityksen tavoitetta haluamme edistää kestävää, hiilineutraalia asuntorakentamista. Tähän liittyvät muun muassa tiivis yhdyskuntarakentaminen, puurakentaminen sekä kestävät energiaratkaisut, sanoo Kankare.

Lisätietoja

Irma Pahlman, kaupupunginvaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 651422
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Marko Kankare, kaupungingeodeetti, p. 040 515 2949


Tutustu Hyvinkään asumisen linjaukset -esitysaineistoon

https://asianhallintaepj.hyvinkaa.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=0&docid=3439363739373a31&dalid=27.2.2019 15:37:02:000&extension=pdf

 

Päivitetty 25.3.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ