Ympäristövalvontapäällikön päätökset

HULEVESIEN TARKKAILUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, MAATALOUSYHTYMÄ LAAKKONEN

Hyvinkäänkaupungin ympäristövalvontapäällikkö on päätöksellään 13.5.2019 (9 §) hyväksynyt muutoksin Maatalousyhtymä Laakkosen hulevesien tarkkailusuunnitelman Sikopesänmäen louhimolle ja murskaamolle Kytäjärven kylässä (kiinteistö Kytäjä 106-405-52-139). Päätöksen antopäivä on 14.5.2019.

Hulevesien tarkkailemiseksi otetaan alueen pohjoispuolen ojastosta näyte vuosittain keväällä. Ensimmäinen näyte tulee ottaa keväällä vuonna 2020. Näytteestä tulee analysoida ulkonäkö (hajun ja värin aistinvarainen arviointi), pH, sameus, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi ja CODMn. Öljyhiilivetyjen mittaus näytteestä tehdään vain, jos aistinvaraisesti on ensin todettu tämä tarpeelliseksi.

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, RUDUS OY

Hyvinkään kaupungin ympäristövalvontapäällikkö on päätöksellään 13.5.2019 (§ 10) hyväksynyt muutoksin Rudus Oy:n ehdotuksen pohjaveden tarkkailusuunnitelmasta Ritasjärven kylään Kapilamminnummen alueelle (kiinteistöt Soralauri I 106-408-19-136, Soralauri 106-408-19-138 ja Ridasjärvi 106-408-64-2). Päätöksen antopäivä on 14.5.2019.

Pohjaveden pinnan tarkkailupisteiden määrää vähennetään kahdeksasta pisteestä viiteen. Hyvinkään kaupungin ympäristöviranomainen katsoo, että tarkkailupisteitä voidaan vähentää esitetyn mukaisesti, koska ottamistoiminnalla ei näyttäisi olevan olennaista vaikutusta pohjaveden pinnan korkeuteen ja seurantaa voidaan tehdä luotettavasti 5:llä tarkkailupisteellä.

Päätösten nähtävillä oleminen ja muutoksen hakeminen

Päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta 13.6.2019 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä osoitetaan ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostiosoitteella
vaasa.hao@oikeus.fi

Päätökset valitusosoituksineen on nähtävillä 13.5 – 13.6.2019 Hyvinkään kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kankurinkatu 4-6 viraston aukioloaikoina.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Carita Kosonen, p. 040 662 0849,
s-posti carita.kosonen@hyvinkaa.fi

Hyvinkäällä 13.5.2019

Hyvinkään kaupungin ympäristövalvontapäällikkö

Päivitetty 13.5.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ