Ympäristölupahakemuksen raukeaminen/ JR-Hake ja Kuljetus Oy

JR-Hake ja kuljetus Oy:n ympäristölupahakemus tuli vireille 24.3.2015. Hakemus koski kierrätyspuun, risujen, kantojen ja kokopuun murskausta ja haketusta lämpölaitoksille biopolttoaineeksi osoitteessa Ahdenkalliontie 577, Hyvinkää (kiinteistöt Virtala 106-408-24-78 ja Laani 106-408-24-80).

Lupavalmistelun aikana kiinteistöt vaihtoivat omistajaa, eikä nykyinen toiminta alueella ole lupahakemuksessa esitetyn mukaista. Ympäristölupahakemus voidaan rauettaa, sillä ympäristölupahakemuksen mukaista toimintaa ei kiinteistöillä tulla toteuttamaan.

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on 26.4.2018 (25 §) päättänyt, että JR-Hake ja kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksen käsittely raukeaa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 3.5.2018.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta 4.6.2018 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä osoitetaan ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite PL 204, 65101 VAASA tai  vaasa.hao@oikeus.fi

Nähtävillä oleminen

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 3.5. – 4.6.2018 Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksen 3 krs. asiakaspalvelupisteessä, Suutarinkatu 2 D, keskuk­sen aukioloaikoina sekä osoitteessa: www.hyvinkaa.fi/  hallinto ja kaupunkitieto/esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Minna Helenius p. 0400 347 093, minna.helenius@hyvinkaa.fi

Hyvinkäällä 30.4.2018
Ympäristölautakunta

Päivitetty 2.5.2018 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

 

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ