Yhteislupapäätös, Maatalousyhtymä Laakkonen

Hyvinkään ympäristölautakunta on 27.9.2018 (46 §) myöntänyt Maatalousyhtymä Laakkoselle ympäristö- ja maa-ainesluvan yhteislupapäätöksellä tilalle Kytäjä (106-405-52-139) osoitteessa Kytäjäntie 755, Hyvinkään kaupungin Kytäjärven kylässä.

Ympäristölautakunta myönsi myös maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan.

Päätöksen antopäivä on 4.10.2018.

Yhteislupa (maa-aines- ja ympäristölupa) on voimassa 30.9.2028 saakka. Yhteislupa koskee 7,1 ha:n suunnittelualuetta ja ottamisaluetta, jonka koko on noin 5,5 ha. Natura-alueen ja ottamisalueen väliin tulee jättää vähintään 30 metrin suojavyöhyke. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on enintään 415 700 m3ktr.

Lupamääräyksien 6 - 7 mukaan: Kallion louhinta (ml. poraus, rikotus ja räjäytykset) on alueella kielletty 1.2. – 31.7. välisenä aikana. Murskaus on kielletty 15.6.-31.7. välisenä aikana. Räjäytystöitä saa alueella tehdä arkisin (ma–pe) ainoastaan klo 8.00–18.00. Murskaustoiminta on alueella sallittu ainoastaan arkisin maanantaista torstaihin klo 7.00–22.00 välisenä aikana ja perjantaisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Kallion poraaminen on alueella sallittu arkisin (ma–to) klo 7.00–21.00 ja perjantaisin 7.00-18.00. Louheen rikotus on alueella sallittu arkisin (ma–pe) klo 8.00–18.00. Tuotteiden kuormaus ja kuljetus alueelta on sallittu arkisin (ma–pe) klo 6.00–22.00.

Päätöksen nähtävillä oleminen

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 3.10. – 5.11.2018 Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksen 3 krs. asiakaspalvelupisteessä, Suutarinkatu 2 D, keskuksen aukioloaikoina sekä osoitteessa: www.hyvinkaa.fi/ hallinto ja kaupunki-tieto/esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta 5.11.2018 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä osoitetaan ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite PL 204, 65101 VAASA tai sähköpostiosoitteella vaasa.hao@oikeus.fi

Lisätietoja antaa

ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen, p. 040 841 1962, silja.suominen@hyvinkaa.fi  

 

Hyvinkäällä 2.10.2018
Ympäristölautakunta

Päivitetty 3.10.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ