Kuulutus / ympäristölupahakemus

Asia

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kiviaineksen murskausta ja maa-ainesten varastointia. 

Hakija

Hartzell Oy, Nopontie 304, 05620 Hyvinkää
Yhteyshenkilö: Jari Hartzell, p. 0400 812300, jari.hartzell@hartzell.fi

Toimipaikan sijainti

Kiinteistö Takametsä (RN:o 106-403-28-136) osoitteessa Suomiehentie, Hyvinkää.

 

Toiminta

Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaamiseen ja maa-ainesten varastoin-tiin. 

Kyseessä on uusi toiminta. Hakemuksessa ilmoitettu murskausmäärä on max. 30 000 t/a. Hiekka- ja sora-aineksia varastoidaan ka. 10 000 t/a. Murskaukseen tuleva kiviaines ja varastoitava hiekka ja sora tuodaan kiinteistölle muualta.  

Murskauksen toiminta-ajaksi lupahakemuksessa on esitetty 6 - 22 ma - pe, rikotuk-sen 7 - 22 ma - pe ja kuormaamisen ja kuljetuksen 6 - 22 ma - su. Murskausta teh-dään siirrettävällä murskauslaitteella. Murskaus ei ole jatkuvaa, vaan sitä tehdään jaksottain 2-4 viikkoa vuodessa. Murskaamista, kuormaamista ja kuljetusta tehdään ympäri vuoden. Keskimääräinen liikennemäärä on 10 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennettä syntyy murskauslaitoksen toiminta-aikoina klo 6-22, yleisimmin klo 6-18.  

Laitos sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja Nopon pohjavedenottamon suoja-alueella.

 Hakemus sisältää tietoja toiminnasta sekä arvion ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä.

Vaikutukset ympäristöön 

Hakemuksen mukaan yrityksen toiminnassa syntyy melua ja pölyä. Melun raja-arvojen ei arvioida ylittyvän lähimmän asutuksen kohdalla. Melua vähennetään toi-minta-ajoilla, varastokasojen sijoittelulla, maastonmuotojen käytöllä meluesteenä ja laitteistojen koteloinnilla. Pölyäminen ei hakemuksen mukaan aiheuta haittoja lä-himpien asuntojen pihapiirissä. Pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla sekä ko-teloimalla kuljettimet ja seulat. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun ja pölyn leviämistä. Lähimpään asutukseen on n. 400 m. Toiminnot järjestetään niin, ettei maaperän tai pohjaveden pilaantumista aiheudu. 

Asiakirjojen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 14.11 – 14.12.2018 osoitteessa www.julkipano.fi ja Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksen asiakaspal-velupisteessä, Suutarinkatu 2 D, keskuksen aukioloaikoina. 

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa kos-kea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hake-muksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnalle www.julkipano.fi sivuston kautta tai yhteystiedoilla:

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta, PL 21, 05801 Hyvinkää (käyntiosoite Suutarinkatu 2), sähköposti: ymparisto@hyvinkaa.fi. 

Lisätiedot vs. ympäristötarkastaja Pia Tiainen, p. 040 687 6534, (pia.tiainen@hyvinkaa.fi )

 

Hyvinkäällä 8.11.2018
Ympäristölautakunta 

Päivitetty 14.11.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ