Luvat

Kuvien käyttölupa

Oppilastyöt ja niiden kuvat näyttelyissä, painetuissa julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa

Kuvataidekoulu esittelee oppilastöitä omissa näyttelyissään, lainaa niitä muiden järjestämiin näyttelyihin sekä kuvaa oppilastöitä tiedotustarpeisiinsa. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää oppilastöiden kuvien julkaiseminen.

Työskentelyn dokumentointi

Kuvataidekoulun toiminnasta tiedotetaan myös dokumentaarisen aineiston avulla, jota on tallennettu opetus- ja työskentelytilanteissa. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää sellaisen valokuvan tai videon julkaiseminen, jossa oppilas on mukana.  

Oppilaan nimen julkaisu

Oppilastöiden yhteydessä kerrotaan tekijän nimi ellei sitä erikseen kielletä. Nimen julkaisuun opetus- ja työskentelytilanteissa otettujen kuvien yhteydessä kysytään erikseen lupa oppilaan huoltajalta tai 18-vuotiaalta oppilaalta itseltään.

Kuvataidekoulun julkaisema materiaali on tarkoin valittua eikä koulu julkaise sopimatonta tai loukkaavaa materiaalia.

Luvan antaminen tai kieltäminen

Ilmoittautumislomakkeessa oppilaan huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt oppilas antaa luvan tai kieltää yllä määriteltyjen kuvien julkaisu-, käyttö- ja esitysluvat.

 

Oppilastyöt

Oppilaat saavat lukuvuoden aikana syntyneet työnsä kotiin pääsääntöisesti viimeisellä opetuskerralla. Kouluun jääneet työt on vietävä kotiin viimeistään syyslukukauden alkaessa. Sen jälkeen koulu ei vastaa hakematta jääneistä töistä.

Oppilastöiden arkistointi

Oppilastöitä kerätään tekijän luvalla koulun arkistoon ja mahdollisia lahjoituksia varten. Lupa kysytään aina teoskohtaisesti. Luovuttaessaan työn koulun arkistoon, oppilas antaa samalla luvan työn kuvan julkaisemiseen tiedotustarkoituksessa.

 

Opetukseen liittyvä oppilaiden kuljettaminen

Kun oppilas on kaupungin järjestämässä koulukuljetuksessa tai kun vanhempi tai muu henkilö kuljettaa moottoriajoneuvolla peruskoululaista, on liikenneva­hingon sattuessa ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Opetuslautakunta on antanut luvan koulun henkilökunnalle kuljettaa oppilaita koulutyöhön liittyvissä tilaisuuksissa. Kun liikutaan linja-autolla, tulee kuljetuksen järjestäjänä olla ammattiliikennöitsijä. Van­hempien kuljetusapua ei tämän hetken tiedon mukaan saa käyttää.

 

Lisätietoja:

Rehtori Kaisu Paavilainen

040-179 6852  tai
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 2.9.2020