Lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan sekä syys- että kevätlukukauden alussa. Maksut kuluvalle lukuvuodelle ovat:
  • Varhaisiän kuvataidekasvatus 140€/lukukausi
  • Perusopetus po 1-3 140€/lukukausi
  • Perusopetus po 4-6 150€/lukukausi
  • Työpajaopetus 160€/lukukausi
  • Sisaralennus on 10€.
 
Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen.
 
Huomioi seuraavat maininnat kuvataidekoulun säännöistä:
Lukukausimaksusta peritään puolet, jos ilmoitus oppilaspaikan perumisesta tehdään neljän ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu. Oppilaspaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostilla rehtorille. Koko kevätlukukauden lukukausimaksu peritään, mikäli opiskelupaikkaa ei ole peruttu kirjallisesti tai sähköpostilla edellisen vuoden loppuun mennessä! Välivuotta tai -kautta pitävä oppilas säilyttää oppilaspaikkansa maksamalla 50% lukukausi­maksusta. Välivuodelle jäämisestä on ilmoitettava neljän ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu.
 
Kolmiomainen majarakennelma metsässä. Lapsia  istuu majassa. Puihin on kiinnitetty värikkäitä teoksia. Majaan on kiinnitetty kyltti jossa teksti: Karhunkynsi-leiri.
Päivitetty 11.8.2021