Vapaaehtoiseksi Kaupungin tukemaan vapaaehtoistyöhön?

Jos olet kiinnostunut toimimaan Hyvinkään kaupungin tukemassa vapaaehtoistyössä, täytä vapaaehtoistoimijan yhteystietolomake (sisältää myös lisätietolomakkeen) ja toimita se Kaupungintalolle sivistystoimeen PL 86, 05801 Hyvinkää tai kaupungintalon infoon.

Täytetyn, allekirjoitetun ja palautetun yhteystietolomakkeen vastaanottamisen jälkeen kaupungin vapaaehtoistyön ohjaaja toimittaa sinulle sähköisesti vapaaehtoisen vakuutusohjeistuksen yhteystietolomakkeeseen merkitsemääsi sähköpostiosoitteeseen. Ohjeistuksesta löytyvät kaikki tarvittavat tiedot vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen tekemistä varten. Vapaaehtoistyön vakuutus on vapaaehtoiselle maksuton.

Vapaaehtoistoimijan lisätietolomake ei ole pakollinen, mutta sen täyttäminen mahdollistaa avoinna olevien vapaaehtoistehtävien tarjoamisen vapaaehtoistyöntekijälle myös yhteistyökumppanien toimesta. Lomake on siis tarkoitettu ensisijaisesti annettavaksi edelleen vapaaehtoistehtäviin liittyvissä yhteydenottopyynnöissä.

Vapaaehtoista koskevat samat salassapitosäädökset kuin työntekijöitäkin. Sujuvan ja luotettavan vapaaehtoistyön mahdolliseksi pyydämme vapaaehtoisia perehtymään vapaaehtoisen salassapitosopimukseen, joka vaaditaan myöhemmin vapaaehtoistyön sopimusta tehdessä.

Kun vapaaehtoistyön toteutuspaikka on selvillä, täytetään toimintaa koordinoivan tahon kanssa vapaaehtoistyön sopimus. Tästä sopimuksesta toimitetaan kopio Hyvinkään kaupungille, sivistystoimeen.

Perehdytys vapaaehtoistehtävään tapahtuu kutakin vapaaehtoistoimintaa itsenäisesti, tai Hyvinkään kaupungin tukemana koordinoivan tahon toimesta (esimerkiksi palvelutalo tai yhdistys).

Vapaaehtoisten kurssit ja koulutukset

Hyvinkään kaupunki järjestää kursseja ja koulutuksia vapaaehtoisille ja yhdistyksille yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tiedotamme alkavista kursseista ja koulutuksista ajankohtaisesti vapaaehtoisyhteistyön olohuoneen Sillankulman sivuilla. https://www.facebook.com/sillankulma/

Vapaaehtoisten virkistys- ja yhteisötoiminta

Järjestämme Hyvinkään vapaaehtoistyöntekijöille maksutonta virkistys- ja yhteisötoimintaa.

Tiedotamme toiminnasta sähköpostitse niin vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita kuin verkostotoimijoitakin.

Avoinna olevat vapaaehtoistyöntehtävät

Tiedotamme avoimista vapaaehtoistyön tehtävistä mm. vapaaehtoisyhteistyön olohuoneen Sillankulman -sivuilla https://www.facebook.com/sillankulma/, sekä uusimaalaiset.fi -palvelussa.

https://www.uusimaalaiset.fi/toimija/hyvinkaan-kaupunki/?fbclid=IwAR0IHUI7cVAFr1JZgmq5gwC6f6cQYZKMLOvAUqHhXairGlLOa_6Xd3Rz-Yc#vapaaehtoistehtavat

Päivitetty 19.8.2020